June 15, 2024

About Us

GamotsaPet.com aims to provide the best information and solutions for pets common causes of sickness.

Layunin ng website na ito na bigyan ka ng libre ngunit praktikal na mga impormasyon para tukuyin at gamutin ang sakit ng mga alagang hayop. Tinatalakay sa GamotsaPet.com ang karaniwang mga sakit na tumatama sa mga alagan natin, kung ano ang mga sintomas ng mga sakit na ito at kung ano ang maaari mong gawin habang nasa bahay ka lang. Itinuturo din dito ang mga palatandaan ng sakit na dapat nang ikunsulta sa mga beterinaryo.

If the pet symptoms persists it is best to consult a veterinary immediately.