June 15, 2024

Bagong panganak na aso may rabies ba?

Ang rabies ay isang nakakahawang viral na sakit na maaaring maipasa sa tao at iba’t ibang hayop, kasama na ang mga aso. Ang bagong panganak na aso, kung hindi pa nakakakuha ng bakuna laban sa rabies, ay maaaring maging pambihirang sanhi ng rabies.

Ang asong bagong panganak na hindi pa nabibigyan ng tamang bakuna ay maaaring maging yugto ng panganib sa rabies, lalo na kung ang kanilang ina ay hindi rin nabakunahan. Ang mga inang aso na may rabies ay maaaring maipasa ang virus sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng laway, dugo, o iba pang likido mula sa katawan.

Mahalaga ang agarang pagpapakonsulta sa isang beterinaryo para sa regular na bakuna laban sa rabies para sa mga aso, kabilang ang mga bagong panganak. Ang bakuna ay isang epektibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng aso at upang maiwasan ang pagkalat ng rabies.

Kung mayroon kang bagong panganak na aso o nais mo itong amponin, agad na dalhin sa beterinaryo para sa mga kinakailangang bakuna at iba pang pangangailangan sa kalusugan. Ang maagang interbensyon at regular na check-up ay nagbibigay daan para sa maayos na pangangalaga at maiiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan, kasama na ang mga sakit tulad ng rabies.

Pag gamit ng Test Kit para malaman kung may Rabies ang bagong panganak na Tuta

Ang pangunahing paraan ng pagsusuri para sa rabies ay ang direct fluorescent antibody (DFA) test, isang laboratoryo-based test na isinasagawa sa mga bahagi ng utak ng hayop. Ang pagsusuri na ito ay nagbibigay ng kumpirmadong resulta kung ang hayop ay may rabies o hindi.

Pet Canine Distemper Cat Small Coronavirus Rabies Virus Test Strip

Kapag may suspetsa ng rabies sa isang tuta, mahalaga ang agarang pagpapatingin sa isang beterinaryo. Ang beterinaryo ang makakapagbigay ng mga suhestiyon sa tamang pagsusuri at hakbang na dapat gawin. Ang rabies ay isang malubhang sakit na maaaring maipasa sa tao, kaya’t ang mga hayop na nagpapakita ng kahit anong sintomas ng rabies ay dapat agad na ihiwalay at i-report sa otoridad para sa kaligtasan ng publiko.

Mahalaga rin na regular na binibigyan ng bakuna laban sa rabies ang mga tuta at iba pang hayop upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang bakunang ito ay dapat na administrahin ng isang lisensyadong beterinaryo.

Ano ang sintomas ng bagong panganak na Tuta na may rabies

Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na maaaring maipasa sa tao at iba’t ibang hayop, kasama na ang mga tuta. Ang sintomas ng rabies sa tuta ay maaaring mag-iba, at maaaring may mga yugto ng sakit na nagtatagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan bago lumitaw ang malupit na sintomas. Narito ang ilang posibleng sintomas ng rabies sa tuta.

Pagbabago sa Asal: Ang isang tuta na may rabies ay maaaring magpakita ng hindi karaniwang asal, tulad ng pagiging sobra-sobrang matamlay o sobrang agresibo. Ang pagkakaroon ng mga pagbabago sa asal na ito ay maaaring maging senyales ng problema sa kanyang sistema ng nerbiyos.

Pag-atake: Ang tuta na may rabies ay maaaring maging agresibo at maaring mang-atake ng kahit sinong tao o hayop sa kanilang paligid. Ito ay isang mapanganib na sintomas na nagpapakita ng pagbabago sa kanilang konsensya at asal.

Pagbabago sa Tinig: Ang mga tuta na apektado ng rabies ay maaaring magkaruon ng pagbabago sa kanilang tinig, mula sa mas mabilis na paglikha ng tunog o kakaibang mga ugong.

Dihirya o Hirap sa Paglunok: Ang pagkakaroon ng dihirya o hirap sa paglunok ay maaaring maging isang sintomas ng rabies. Ang tuta ay maaaring magkaruon ng problema sa kanilang respiratory system.

Panandalian na Pag-aaliw: Maaring magkaruon ng panandalian na pag-aaliw o hindi tukoy na gawi sa pag-atake o sa kanilang paligid.

Mahalaga na agad na dalhin sa beterinaryo ang tuta kapag mayroong kahit anong pag-aalinlangan ukol sa kalusugan nito, lalo na kung may mga sintomas na maaaring konektado sa rabies. Ang rabies ay isang malubhang sakit na maaring maging panganib sa kalusugan ng tao, kaya’t ang agarang aksyon ay mahalaga upang mapigilan ang pagkalat ng sakit.

Paano ma-prevent ang rabies sa mga Tuta?


Ang pag-iwas sa rabies sa mga tuta ay naglalaman ng ilang mahahalagang hakbang upang mapanatili silang ligtas mula sa nasabing nakamamatay na sakit. Narito ang ilang mga paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng rabies sa tuta.

Bakuna: Ang pinakamahalagang hakbang sa pag-iwas sa rabies ay ang regular na pagbibigay ng bakuna sa mga tuta. Ang bakunang ito ay nagbibigay ng proteksiyon laban sa rabies at ay dapat na administradong ng isang lisensyadong beterinaryo.

  • First vaccine: At 12-16 weeks of age
  • Second vaccine: At 1 year of age
  • Boosters: Every 1-3 years after that

Pag-iwas sa Pakikipag-ugnayan sa mga Hayop na Posibleng May Rabies: Iwasan ang pagpapakita ng tuta sa mga hayop na maaaring may rabies, tulad ng mga asong baliw o mga hayop na nagmumukhang hindi normal sa asal.

Supervisyon: Siguruhing laging bantayang maigi ang tuta, lalo na kapag ito ay nasa labas o may pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba’t ibang hayop.

Pagsuot ng Talim na Watawat: Kung nais mo ang iyong tuta ay magsuot ng talim na watawat o leash kapag sila ay labas ng bahay. Ito ay isang paraan ng pisikal na paghihiwalay para maiwasan ang mga hindi inaasahan at di-protektadong ugnayan.

Responsableng Pag-aalaga: Siguruhing ang iyong tuta ay nakakatanggap ng maayos na pangangalaga, kabilang na ang regular na pagpapakonsulta sa beterinaryo, ang tamang nutrisyon, at pagpapatupad ng mga preventive measures tulad ng flea at tick control.

Hindi Paggamit ng Kanilang Bibig sa mga Hindi Kilala o Posibleng May Rabies: Iwasan ang pagtutok ng bibig ng tuta sa ibang hayop o tao, lalo na sa hindi kilala, upang mapanatili ang kanilang kaligtasan.

Kung ikaw o ang iyong tuta ay nakagat ng hayop at may posibilidad na may rabies, mahalaga na agad na kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan, tulad ng beterinaryo o doktor. Ang agarang aksyon, kabilang ang pagsusuri para sa rabies at pagsimulang ng post-exposure prophylaxis kung kinakailangan, ay mahalaga upang maiwasan ang pag-unlad ng sakit.

References:

Petsmedguide.com

2 thoughts on “Bagong panganak na aso may rabies ba?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *