May 26, 2024
Aso

Kailan dapat magpaturok kapag nakagat ng Aso

Kung kayo ay nakagat ng aso, mahalagang kumuha agad ng agarang medikal na atensyon. Ang pagpaturok ng bakuna laban sa rabies ay bahagi ng agarang pamamahala ng kagat na naglalayong maiwasan ang pagkalat ng rabies virus.

Narito ang ilang mga pagsasanay sa pagpaturok na maaaring sundan batay sa mga rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) at iba pang mga pang-agham na organisasyon:

Agad na hugasan ang sugat

Banlawan agad ang sugat na may malinis na tubig at sabon ng hindi bababa sa limang minuto. Ito ay nakakatulong alisin ang dumi at virus na maaaring makapasok sa katawan.

Konsultahin ang isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan

Agad na kumunsulta sa isang healthcare professional o doktor upang ma-evaluate ang kagat at makatanggap ng tamang paggabay. Ang doktor ang magsasagawa ng tamang pamamaraan at pag-aaral sa kagat at magbibigay ng rekomendasyon sa mga susunod na hakbang na dapat gawin.

Bakunahan laban sa rabies

Kapag ang kagat ay tinuturing na may posibilidad ng paghawa ng rabies, ang doktor ay maaaring magrekomenda ng pagpapabakuna laban sa rabies. Ang bakuna ay nagbibigay ng proteksyon laban sa rabies virus. Karaniwang kasama sa protocol ang iba’t ibang dosis ng bakuna na kinakailangang sundan sa tamang oras.

Gamutin ang sugat

Ang doktor ay maaaring magreseta ng gamot na antibacterial o iba pang mga gamot na maaaring kailanganin para sa tamang pag-aalaga ng sugat.

Mahalagang tandaan na ang agarang paghahanap ng medikal na atensyon at pagpapaturok ng bakuna ay mahalaga upang maiwasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng rabies. Tandaan na ang rabies ay isang malubhang sakit na maaring maging panganib sa buhay kung hindi ito naagapan agad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *