May 26, 2024
Aso

Mabisang gamot sa lagnat ng Aso

Kapag ang iyong aso ay nilalagnat, mahalaga na kumonsulta ka sa isang beterinaryo upang malaman ang eksaktong sanhi ng lagnat at mabigyan ng tamang gamot. Hindi isinasaalang-alang na magbigay ng sariling gamot sa aso nang walang konsultasyon sa propesyonal na beterinaryo, dahil ang gamot para sa aso ay dapat ayon sa tamang diagnosis at timbang ng hayop. Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng gamot na maaaring ini-reseta ng beterinaryo para sa nilalagnat na aso:

Antibiotics

Kung ang lagnat ay dulot ng bakteryal na impeksyon, ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng mga antibiotics na tutugon sa partikular na uri ng bakterya. Importante na sundan ang dosis at oras ng pag-inom ng gamot.

Antipyretics

Ang ilang antipyretics o gamot para sa lagnat ay maaaring ini-reseta ng beterinaryo para ibaba ang lagnat. Isaalang-alang ang mga tulad ng acetaminophen o ibuprofen, ngunit ang dosis at uri ng gamot ay dapat na alinsunod sa paalala ng iyong beterinaryo, at hindi dapat gamitin ang gamot para sa tao.

Himalaya Himpyrin For Fever And Pain In Dogs And Cats

UBO SIPON LAGNAT ASO PUSA KENNEL COUGH Broncho Aid 60ML FEVER,COUGH,SNEEZING, CATS,DOGS ,RABBIT,BIRD

Fluids

Ang mga liquid o fluids tulad ng IV (intravenous) fluids ay maaaring ibinibigay ng beterinaryo upang mapanatili ang tamang hydration ng aso, lalo na kung mayroong sintomas ng dehydration.

Pain Medications

Kung ang lagnat ay dulot ng pamamaga o sakit, ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng pain medications para sa kaginhawahan ng aso. Pwede din dito ang mga paracetamol na para sa aso.

PETSMED PETPYRIN FOR DOG & CAT LAGNAT NG ASO Fever Dogs Paracetamol for Dogs Petvetamol

Antiviral Medications

Kung ang lagnat ay dulot ng viral na impeksyon, maaaring magreseta ang beterinaryo ng antiviral medications.

Muling ipinapakita na mahalaga ang konsultasyon sa beterinaryo upang malaman ang eksaktong sanhi ng lagnat ng aso at makakuha ng tamang gamot para sa kondisyon nito. Ang mga gamot ay dapat gamitin batay sa mga gabay ng beterinaryo at dapat itong isasagawa sa tamang dosis at oras.

FAQS – Mga Karaniwang dahilan ng lagnat sa Aso

Ang lagnat sa aso ay maaaring magdulot ng agam-agam sa mga may-ari ng alagang hayop. Narito ang ilang mga karaniwang dahilan ng lagnat sa aso:

Bakteryal na Impeksyon – Ang mga bakteryal na impeksyon, tulad ng urinary tract infection (UTI), pneumonia, dental abscess, o anumang iba pang mga bakteryal na karamdaman, ay maaaring magdulot ng lagnat.

Viral na Impeksyon – Maraming viral na impeksyon ang maaaring magdulot ng lagnat sa aso, kasama na ang parvovirus, distemper, at iba pang mga karamdaman na naililipat mula sa aso sa aso.

Pamamaga – Ang pamamaga ng mga bahagi ng katawan ng aso, tulad ng pamamaga ng atay, pancreas, o iba pang organo, ay maaaring magdulot ng lagnat.

Kagat ng Kuto – Ang mga kagat ng kuto, lice, o fleas ay maaaring magdulot ng lagnat, lalo na kung ang aso ay may alerhiya sa mga kuto o bukol.

Alerhiya – Ang mga alerhiya sa pagkain o mga allergens sa kapaligiran, tulad ng pollen o mold, ay maaaring magdulot ng lagnat.

Heat Stroke – Ang sobrang init o sobrang init ng panahon ay maaaring magdulot ng heat stroke, na maaaring kaakibat ng lagnat.

Pamamaga ng Kalamnan – Ang pamamaga ng mga kalamnan, bunga ng pinsala o trauma, ay maaaring magdulot ng lagnat.

Toxic Ingestion – Ang pagkain o pag-inom ng mga nakalalasong sangkap o kemikal ay maaaring magdulot ng lagnat.

Stress o Anxiety – Ang stress o nerbiyos ay maaaring magdulot ng panandaliang lagnat.

Kung ang iyong aso ay may lagnat o anumang iba pang mga sintomas ng karamdaman, mahalaga na kumonsulta ka sa isang beterinaryo upang ma-diagnose ang sanhi ng karamdaman at mapanatili ang kalusugan ng iyong alagang hayop. Ang maagap na pangangalaga ay mahalaga upang mapanatili ang kagalingan ng aso.

FAQS – Paano malaman kung may lagnat ang Aso?

Ang mga aso, tulad ng tao, ay maaring magkaruon ng lagnat. Narito ang ilang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig na may lagnat ang iyong aso.

1.Pagtaas ng Temperatura

Ang pagtukoy ng lagnat sa aso ay maaaring maganap sa pamamagitan ng pagmamani ng kanyang temperatura gamit ang isang thermometer. Normal na temperatura ng aso ay mga 38°C hanggang 39°C (100.5°F hanggang 102.5°F), subalit ito ay maaaring mag-iba depende sa laki, edad, at breed ng aso.

2. Pag-iiba ng Kilos o Aktibidad

Kung napapansin mo na ang iyong aso ay nagiging malamlam o nahihirapang kumilos, ito ay maaaring isang senyales ng lagnat. Maaaring maging mas mahina o matamlay ang aso sa mga ganitong sitwasyon.

3. Pangangatawan

Ang mga aso na may lagnat ay maaaring magkaruon ng palatandaang mga mataas na temperatura, pula o maiinom na ilong, tuyong bibig, at maari ring maging mahina o magdulot ng pag-ubo o pag-ubo.

4. Pagtaas ng Takbo

Ang lagnat ay maaaring magdulot ng takbo o trangkasong paghinga sa mga aso, na maaaring marinig mo sa kanilang hininga.

5. Pagkakaroon ng Iba’t Ibang Sintomas

Ang aso ay maaaring magkaruon ng iba’t ibang sintomas depende sa sanhi ng lagnat. Maari itong kasamang pangangati, pamamaga, pagtatae, o iba pang mga sintomas.

Kung may alinmang mga palatandaan na ito at ikaw ay may alinmang agam-agam ukol sa kalusugan ng iyong aso, ito ay magandang kumonsulta sa isang beterinaryo. Ang beterinaryo ang tamang tao upang magbigay ng tamang diagnosis, gamot, at lunas para sa lagnat ng aso. Itaguyod ang kalusugan ng iyong alagang hayop at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili itong malusog at komportable.

FAQS – Paano i-tsek ang Temperatura ng Aso na may lagnat?

Ang pagsukat ng temperatura ng aso ay maaaring gawin gamit ang isang digital thermometer. Narito ang mga hakbang kung paano ito gagawin.

Maghanda ng Digital Thermometer – Siguruhing malinis at disinfected ang digital thermometer bago gamitin. Puwedeng gamitin ang alcohol o ibang disinfektante para sa ganito.

I-Label ang Thermometer – Kung magagamit mo ito para sa iyong aso sa regular na pagsubaybay, maari itong i-label para sa paraan na ito ng paggamit.

I-Ready ang Iyong Aso – Panatilihin ang iyong aso na kalmado at hindi nagugulat. Maaaring mag-isa mo itong gawin, o magpatulong ka sa isa pang tao upang hawakan ang aso habang ginagawa ito.

Lagyan ng Lubricant – Ilagay ang kaunting lubricant o petroleum jelly sa dulo ng thermometer upang mapadali ang pagsusukat.

Suriin ang Thermometer – Kung may digital thermometer ka, tiyaking ganap itong nag-reset sa normal na temperatura bago ito gamitin. Kung mayroon kang thermometer na may parating on/off button, tiyaking ito ay naka-off bago isaksak sa puwit ng aso.

Isaksak ang Thermometer – Maingat na isaksak ang thermometer sa puwit ng iyong aso. Huwag ito isaksak nang labis-labis o maaring makasakit. Ilagay ito ng may 1-2 inches (2.5-5 cm) sa loob ng puwit.

Antayin ang Reading – Antayin ang ilang segundo (depende sa uri ng thermometer) habang iniiwan ang thermometer sa puwit ng aso upang mag-register ang temperatura. Sa digital thermometer, ang reading ay magiging malinaw at mabilis na makikita.

Tandaan ang Temperature – Tandaan ang nakuha mong temperatura, at ilagay ang thermometer sa isang secure na lugar para sa susunod na paggamit.

Mag-Ingat sa Posible Pag-ubo– Sa ilang mga kaso, ang aso ay maaring ubuhin o yurakan ang thermometer. Siguruhing nai-secure ito ng maayos upang hindi ito malunok ng aso.

Mag-Ingat – Ang pag-check ng temperatura ay maaaring mag-cause ng stress sa aso, kaya’t gawin ito nang maayos at maingat. Kung nagdududa ka o kung ang iyong aso ay labis na nagkakalat, mas mabuti nang magpa-konsulta sa beterinaryo para sa tamang assessment.

Pet Digital Thermometer for Oral Armpit Anus Cat Dog Fast Reading Body Temperature Indicator

One thought on “Mabisang gamot sa lagnat ng Aso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *