May 26, 2024
Aso

Nakagat ng aso na may anti rabies, safe ba?

Kung ang aso na nagkagat sa iyo ay may kasalukuyang anti-rabies vaccination at ang mga bakuna nito ay up-to-date, may mas mababang posibilidad na magkaroon ka ng rabies. Ang anti-rabies vaccination ay isa sa mga pangunahing pamamaraan ng pag-iwas sa pagkalat ng rabies.

Gayunpaman, ang hindi matiyak na sitwasyon sa mga kaso ng kagat ng aso ay dapat pa rin na maituring na seryosong pangyayari. Kailangan mong agad na kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, tulad ng isang doktor o beterinaryo, upang ma-assess ang kagat at magbigay ng mga tamang rekomendasyon.

Ang doktor o beterinaryo ay maaaring mag-iwan ng malinis na sugat o magreseta ng karagdagang bakuna o gamot, kahit na ang aso ay may anti-rabies vaccination. Ito ay dahil ang pagiging ligtas at proteksyon sa rabies ay hindi lubos na garantisado sa lahat ng mga sitwasyon.

Tandaan na ang rabies ay isang malubhang sakit na kailangan agad na mabigyan ng atensyon. Hindi mabubura ng anti-rabies vaccination ang posibilidad na mahawaan ng rabies, ngunit ito ay maaaring makatulong upang bawasan ang panganib ng impeksyon.

Samantala, habang hinihintay mo ang konsultasyon sa doktor o beterinaryo, linisin ng mabuti ang sugat ng kagat gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasan ang pagdurog o paggamit ng mga antiseptiko na maaaring magdulot ng pinsala sa balat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *