May 26, 2024
Aso

Sanhi ng paglalaway ng aso at kung bakit

Ang paglalaway ng aso o excessive salivation ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang mga sanhi. Narito ang ilang posibleng dahilan ng paglalaway ng aso.

Pananakit o impeksyon sa bibig

Ang mga karamdaman tulad ng periodontal disease, gingivitis, o tooth decay ay maaaring magdulot ng pamamaga at pamumula ng gums. Ito ay maaaring magresulta sa paglalaway ng aso.

Intoksikasyon

Ang pagkakaroon ng mga toxin sa sistemang pangmalas ay maaaring maging sanhi ng paglalaway. Maaaring ito ay bunga ng pagkaing nabulok o nabasa, pag-inom ng mga kemikal o mga nakalalasong halaman, o iba pang mga toxic substances.

Karamdaman sa pagkakasakit

Mga kondisyon tulad ng rabies, distemper, pananakit sa tiyan, o iba pang mga karamdaman ay maaaring magdulot ng paglalaway sa mga aso.

Pagka-excite o anxiety

Ang sobrang excitement o nerbiyosismo ay maaaring maging sanhi ng paglalaway sa mga aso. Ito ay karaniwang nauugnay sa mga sitwasyon tulad ng pag-aantay sa pagkain o ang pagdating ng mga bisita.

Ingestion ng hindi angkop na pagkain

Ang pagkain ng mga hindi angkop na pagkain tulad ng mga kahoy, bato, o iba pang hindi nalulunasan na bagay ay maaaring magdulot ng paglalaway.

Karamdaman sa panunaw

Ang mga problema sa panunaw tulad ng pagkakaroon ng acid reflux o iba pang gastrointestinal issues ay maaaring magdulot ng paglalaway sa mga aso.

Sakit o impeksyon sa ilong o lalamunan

Mga kondisyon tulad ng sinusitis o tonsilitis ay maaaring magresulta sa paglalaway.

Mahalagang tandaan na ang mga ito ay ilang posibleng sanhi ng paglalaway ng aso, at ang eksaktong sanhi ay maaaring malaman lamang sa pamamagitan ng pagsusuri at pagkonsulta sa isang beterinaryo. Kung ang iyong aso ay naglalaway nang labis o may iba pang mga sintomas, mahalagang magpatingin sa isang propesyonal na beterinaryo upang matukoy ang sanhi at maibigay ang tamang lunas o paggamot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *