May 26, 2024
Aso

May rabies ba ang kalmot ng aso?

Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na maaaring maipasa mula sa hayop patungo sa tao, ngunit hindi lamang sa pamamagitan ng kalmot. Ang rabies ay kumakalat sa laway ng isang hayop, kaya’t ang pangunahing paraan ng pagkalat nito ay sa pamamagitan ng kagat o pagkahawak ng laway ng isang hayop na may rabies.

Hindi direktang maipapasa ang rabies sa tao mula sa simpleng pagkalmot ng aso o iba pang hayop. Gayunpaman, maaari pa rin itong maging isang potensyal na banta sa kalusugan kung.

1. Ang kalmot ay malalim at nagdulot ng sugat na nauugat sa balat, na maaaring magdulot ng posibilidad na makapasok ang virus sa katawan.

2. Ang aso o hayop na nangkalmot ay may rabies at ang laway nito ay nagkaruon ng kontaminasyon sa sugat o pasa.

Kaya’t kahit na ang simpleng kalmot ay hindi karaniwang paraan ng pagkakaroon ng rabies, mahalaga pa rin ang mag-ingat. Kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nakalmot ng hayop, lalo na ng hindi kilalang aso o hayop, ito ay maaaring maging isang sitwasyon na kinakailangan ang agarang pagtukoy at tulong ng doktor. Ang post-exposure prophylaxis (PEP) na isang serye ng bakuna laban sa rabies, ay maaring iturok para mapanatili ang kalusugan ng biktima. Mahalaga ring mag-ulat sa mga awtoridad ng animal control o magpa-swab test sa hayop na nangkalmot upang malaman kung ito ay may rabies o hindi.

Mga dapat gawin at gamot sa kalmot ng aso

Kung ikaw ay nakalmot ng aso, maaaring sundan ang mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang impeksyon at mapanatili ang kalusugan ng sugat:

1. Hugasang Maigi ang Sugat

Agad na hugasan ang sugat sa ilalim ng malinis na tubig ng may 5-10 na minuto. Ito ay makakatulong na mapanatili ang malinis na kalagayan ng sugat at maalis ang anumang dumi o laway na maaring magkaruon ng bacteria.

2. I-disinfect ang Sugat

Pahiran ang sugat ng isang antiseptic o hydrogen peroxide na makakatulong na pumatay ng mga bacteria. Huwag gamitin ang alcohol dahil maaring makasakit ito sa balat.

Medical alcohol spray 75 degrees ethanol hydrogen peroxide hydrogen peroxide wound sterilization

3. Pahiran ng Antibiotic Ointment

Maaring ilagay ang isang antibiotic ointment o cream sa sugat upang mapanatili itong malinis at maiwasan ang impeksyon.

PURE AID Triple Antibiotic Ointment + Pain Relief 9.4g

4. Takpan ang Sugat

Gamitin ang isang malinis na bandage o sterile dressing upang takpan ang sugat at mapanatili itong malinis. Baguhin ang bandage araw-araw o depende sa kung gaano kadalas ito madumihan o basain.

30Pcs/Pack Waterproof Band-Aid Wound Dressing Transparent Sterile Tape

5. Magpa-konsulta sa Doktor

Mahalaga ang agarang pagpapatingin sa doktor para sa tamang pagsusuri at assessment ng sugat. Kung ang kalmot ay malalim, malaki, o nagdulot ng sugat na malapit sa mukha o mga mata, ito ay lalo pang dapat na suriin ng doktor.

6. I-report ang Kalmot

Kung ang aso na nagkalmot ay hindi kilala o maaaring may posibilidad na magkaruon ng rabies, magpa-report sa local animal control o health department. Ito ay makakatulong sa kanila na matukoy ang potensyal na banta sa rabies.

7. Bakunahan Kung Kailangan

Kung ang kalmot ay mula sa hayop na may rabies o hindi kilala ang estado nito, ang doktor ay maaaring mag-rekomenda ng post-exposure prophylaxis (PEP) na bakuna laban sa rabies. Ito ay naglalayong mapanatili ang kalusugan ng biktima laban sa rabies.

Hindi lahat ng kalmot ng aso ay nagdudulot ng rabies, ngunit mahalaga pa rin ang mag-ingat at magpa-consult sa doktor. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong na mapanatili ang kalusugan ng sugat at maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng impeksyon.

Iba pang mga Babasahin

Ilang araw bago umepekto ang rabies ng pusa?

Bagong panganak na aso may rabies ba?

Gamot sa Cloudy Eyes ng Aso

Vitamins para sa walang gana kumain na Aso

Sources:

PetMd, WebMD, Petsmedguide.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *