December 3, 2023

Ilang araw bago umepekto ang rabies ng pusa?

Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na maaaring maipasa mula sa hayop patungo sa tao. Hindi agad nagkakaroon ng sintomas ang isang pusa na may rabies pagkatapos silang makagat o makalmot. Ito ay tinatawag na “incubation period” at maaaring magtagal mula ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa dami ng virus na nakuha at sa malapitang pagkakaugnay ng sugat sa utak ng pusa.

Kapag nagkaruon na ng sintomas ang isang pusa na may rabies, ito ay madalas na nauuwi sa kamatayan. Ang mga sintomas ng rabies sa pusa ay maaaring mag-varies, ngunit maaari itong magdulot ng mga sumusunod:

Pagbabago ng Ugali – Maaring magkaruon ng pagbabago sa asal ng pusa, tulad ng pagiging agresibo o malamig.

Pagsusuka at Pagtatae – Ang pusa ay maaaring magdulot ng pagsusuka at pagtatae.

Labis na Pagka-uhaw – Ang pusa ay maaaring magpakita ng matinding pagka-uhaw at mahilig maglap ng tubig.

Pamamaga ng Lalamunan at Pagsasalita – Ang pagkakaroon ng pamamaga sa lalamunan at ang pagkakarindi ng boses ay maaaring mangyari.

Pagka-disoriented – Ang pusa ay maaaring magkaruon ng pagka-disoriented o kawalan ng koordinasyon sa paggalaw.

Pagngawit ng Mata at Pag-atake – Maaari itong magresulta sa pagngawit ng mga mata, pag-atake, at kahinaan sa kalamnan.

Hindi Paggalaw o Pagkakaroon ng Paralysis – Habang lumalala ang sakit, ang pusa ay maaaring magkaruon ng hindi paggalaw o paralysis.

Dahil ang rabies ay isang malupit na sakit, mahalaga na agad kang mag-consult sa doktor kung ikaw ay nakagat o nakalmot ng pusa o ng anumang hayop na posibleng may rabies. Kung ang hayop ay may rabies at ang biktima ay hindi agad na nagpapagamot, ang rabies ay maaaring maging malubhang sakit na maaaring mag-ambag sa kamatayan. Ipinapayo na magpa-bakuna ng post-exposure prophylaxis (PEP) kung ikaw ay nanganganib na magka-rabies mula sa pagkalmot o pagkagat ng isang hayop.

Paunang lunas kapag nakagat ng pusa

Kung ikaw ay nakagat ng pusa, maari mong sundan ang mga sumusunod na hakbang bilang paunang lunas:

Hugasan ang Sugat

Agad na hugasan ang sugat sa ilalim ng malinis na tubig ng may 5-10 minuto. Ito ay makakatulong na alisin ang anumang dumi o laway na maaaring magdulot ng impeksyon.

I-disinfect ang Sugat

Pahiran ang sugat ng isang antiseptic o hydrogen peroxide. Ito ay makakatulong na mapanatili ang malinis na kalagayan ng sugat at maiwasan ang impeksyon.

Medical alcohol spray 75 degrees ethanol hydrogen peroxide hydrogen peroxide wound sterilization

BETADINE Povidone Iodine Wound Solution 10 percent Antiseptic 15ml

Takpan ang Sugat

Gamitin ang isang malinis na bandage o sterile dressing upang takpan ang sugat at maiwasan ang pagkakahawak nito. Baguhin ang bandage araw-araw o depende sa kung gaano kadalas ito madumihan o basain.

30Pcs/Pack Waterproof Band-Aid Wound Dressing Transparent Sterile Tape

Magpa-konsulta sa Doktor

Mahalaga ang agarang pagpapatingin sa doktor para sa tamang pagsusuri at assessment ng sugat. Ang doktor ang makakapagbigay ng rekomendasyon kung kinakailangan.

Conclusion

Mahalaga na hindi mo balewalain ang mga sugat na galing sa kalmot ng pusa, lalo na kung ito ay malalim o malapit sa mukha, mata, o sa mga kamay at paa. Ang rabies ay isang seryosong kondisyon, at ang PEP o bakunang laban sa rabies ay maaaring kinakailangan depende sa sitwasyon. Konsultahin agad ang doktor upang magkaruon ng tamang pag-aalaga at pag-iwas sa mga komplikasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *