May 26, 2024

Signs na may lagnat ang pusa

Ang lagnat o fever ay isang tanda na ang katawan ay may pagtaas ng normal na temperatura, at ito ay maaaring maging senyales ng isang underlying na sakit o impeksyon. Narito ang ilang mga palatandaan na ang pusa ay maaaring may lagnat:

Mainit na Ilong at Tainga

Kapag hinawakan mo ang ilong o tainga ng iyong pusa, maaaring maranasan mo na ito ay mas mainit kaysa sa normal. Ang normal na temperatura ng pusa ay humigit-kumulang 38.3°C hanggang 39.2°C (101°F hanggang 102.5°F).

Paglalabas ng Laway

Sa ilang mga kaso, ang mga pusa na may lagnat ay maaaring magkaroon ng paglalabas ng laway na may bahid ng dugo o iba pang mga palatandaan ng impeksyon.

1.Pagbabago sa Ugali

Maaaring maging mahina o hindi aktibo ang pusa. Sa halip na maging aktibo at masigla, maaaring magpakita sila ng labis na pagkakatulala, pag-iyak, o pag-ayaw sa mga aktibidad na karaniwan nilang ginagawa.

2. Pagbaba ng Timbang

Ang mga pusa na may lagnat ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain at magbawas ng timbang.

3. Pagtatae o Pagduduwal

Sa ilang mga kaso, ang lagnat ay maaaring magdulot ng gastrointestinal na mga sintomas tulad ng pagtatae o pagduduwal.

4. Pag-ubo o Pagbahing

Ang ilang mga pusa ay maaaring magkaroon ng ubo o pagbahing kapag sila ay may lagnat.

5. Pagkabalisa

Maaaring magkaroon ng pagkabalisa o pagkakatense ang mga pusa na may lagnat.

Halimbawa ng gamot sa lagnat ng pusa?

Ang paggamot sa lagnat ng pusa ay nakasalalay sa sanhi ng lagnat. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga gamot na maaaring ibigay ng isang beterinaryo upang gamutin ang lagnat ng pusa, depende sa kanilang diagnosis.

PETSMED PETPYRIN FOR DOG & CAT LAGNAT NG ASO Fever Dogs Paracetamol for Dogs Petvetamol

Antibiotics – Kung ang lagnat ay sanhi ng bakteryal na impeksyon, maaaring iprescribe ng beterinaryo ang mga antibiotic upang labanan ang mga bakterya.

Anti-inflammatory Drugs – Maaaring ibigay ang mga anti-inflammatory na gamot para sa mga pusa na may lagnat upang mabawasan ang pamamaga at mas mabilis na paghilom.

Antipyretics – Ang mga antipyretic na gamot ay maaaring ibigay upang mabawasan ang lagnat at normalisahin ang temperatura ng katawan ng pusa. Halimbawa nito ay ang acetaminophen (paracetamol). Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga gamot na epektibo sa tao ay ligtas para sa pusa, kaya’t dapat itong ibigay lamang ng beterinaryo.

Supportive Care – Maaaring bigyan ng beterinaryo ang iyong pusa ng mga supplement o vitamins upang palakasin ang kanilang resistensya habang naghihilom.

Morbeesy Pet Medicine For Colds And Cough Cats And Dogs Cough,Fever,Colds,Runny Nose Medicine

Mahalaga na huwag kang magbigay ng anumang gamot sa iyong pusa nang walang rekomendasyon mula sa isang beterinaryo. Iwasan ang paggamit ng mga gamot na para sa tao, dahil ang mga ito ay maaaring makasama o mapanganib sa kalusugan ng iyong alaga. Ang mga gamot ay dapat lamang ibigay sa pusa kung ito ay ipinrescribe ng beterinaryo at tama ang dosis at paggamit nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *