May 26, 2024

Lahat ba ng pusa ay may Rabies?

Hindi lahat ng pusa ay may rabies. Ang rabies ay isang viral na sakit na maaaring makaapekto sa mga hayop, kabilang ang mga pusa. Ang rabies ay karaniwang naililipat sa pamamagitan ng kagat ng isang hayop na may rabies virus.

Ang pagkakaroon ng rabies sa isang pusa ay hindi kumon sa kanilang pagiging pusa, kundi sa pagkakalantad sa virus. Maaaring makuha ng pusa ang rabies kapag sila ay nakagat ng isang hayop na may rabies, tulad ng aso, ibon, o iba pang mga wildlife na may dalang rabies virus. Ang mga hayop na may rabies virus ay maaaring maging sanhi ng pagkakalat ng sakit kapag sila ay nakagat ng isang pusa o iba pang hayop.

Mahalagang tandaan na ang mga pusa na regular na nabakunahan laban sa rabies ay malamang na protektado mula sa sakit na ito. Ang pagbabakuna sa mga pusa ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kanilang kalusugan at nagbibigay ng proteksyon laban sa rabies. Ngunit, kung may alinlangan o kahit anong kaduda-dudang sitwasyon kaugnay ng rabies, mahalagang kumunsulta sa isang beterinaryo para sa tamang impormasyon at mga hakbang na dapat gawin.

FAQS – Rabies sa Pusa ano ba ito?

Ang rabies sa pusa ay isang nakamamatay na viral na sakit na maaaring makaapekto sa kanilang sistema ng nerbiyos. Ang sakit na ito ay dulot ng rabies virus na kadalasang naililipat sa pamamagitan ng kagat ng isang hayop na mayroong rabies.

Kapag ang isang pusa ay nahawaan ng rabies virus, maaaring ipakita nila ang mga sintomas tulad ng pagbabago sa ugali at pagkatalo ng katinuan. Maaaring magkaroon sila ng abnormal na pag-uugali tulad ng pagiging agresibo, pagka-irritable, at pangamba. Maaaring makaranas din sila ng pagkabalisa, hirap sa paglunok, at pagka-dehydrated. Sa huling bahagi ng sakit, ang mga pusa ay maaaring magpakita ng sintomas ng neurological tulad ng pagkawala ng timbang, pagkabulag, pagkakabulagta, at iba pang mga problema sa konsentrasyon at paggalaw.

One thought on “Lahat ba ng pusa ay may Rabies?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *