April 19, 2024

Home remedy sa lagnat ng pusa

Kung ang iyong pusa ay may lagnat, mahalagang unahin mo ang pagdadala sa kanila sa isang beterinaryo para sa tamang pagsusuri at paggamot. Ang mga home remedy ay maaaring makatulong na ginhawaan ang iyong alaga habang naghihilom, ngunit hindi ito dapat maging pangpalit sa propesyonal na pag-aalaga at gamot na ibibigay ng beterinaryo. Narito ang ilang mga home remedy na maaring makatulong sa pag-alalay sa iyong pusa habang sila’y may lagnat.

Bigyan ng Sapat na Tubig

Siguraduhing palaging may malinis at sariwang tubig na inumin ang iyong pusa upang maiwasan ang dehydration.

Tamang Kondisyon ng Kapaligiran

Iwasan ang mainit at maalinsangang kapaligiran na maaaring magdagdag sa pag-init ng katawan ng iyong pusa. Siguraduhin na may sapat na sirkulasyon ng hangin at access sa malamig na lugar.

Bantayan ang Pagkain

Siguraduhing kumakain ang iyong pusa ng tama at maayos. Subaybayan kung kumakain sila ng maayos at kung may mga pagbabago sa kanilang gana.

Warm Compress

Maaaring magbigay ng mainit na kompreso sa katawan ng iyong pusa, tulad ng sa noo, upang ginhawaan sila. Tiyaking hindi masyadong mainit ang kompreso para hindi makasama sa kanilang balat.

Comfortable Rest Area

Alagaan ang kanilang paligid at bigyan sila ng komportableng lugar para matulog at magpahinga.

Muli, tandaan na ang home remedy ay hindi sapat upang malunasan ang mga underlying na kondisyon na maaaring sanhi ng lagnat ng pusa. Kung ang lagnat ng iyong pusa ay patuloy na nagpapalala o may iba pang mga sintomas na nagpapakita, tulad ng pagtatae, pagtatae ng dugo, pagduduwal, at iba pa, dalhin sila agad sa isang beterinaryo para sa tamang pagsusuri at lunas. Ang masusing pagsusuri ng isang propesyonal na beterinaryo ay magbibigay ng tamang diagnosis at mas mabisang paggamot para sa iyong pusa.

Halimbawa ng Herbal sa lagnat ng Pusa

Narito ang tatlong halimbawa ng Herbal based na gamot sa lagnat ng pusa.

  1. Isang halimbawa ng herbal na gamot sa lagnat ng pusa ang Himalaya Himpyrin.

Himalaya Himpyrin 30ml Cat/Dog Herbal Fever & Pain Reliever

2. Herbal Flu Cough Medicine For Dogs And Cats 10ml/ Raid all/Cough Medicine For Cold Fever Animal Fluzoo FETZOO

3. PET FEVER GO LIQUID HERBAL MEDICINE FOR DOGS AND CATS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *