July 17, 2024

Sintomas ng Nalason na Pusa

Ang mga sintomas ng nalason na pusa ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng nakain o nainom, dami ng nalasahan, at reaksyon ng katawan ng pusa. Narito ang ilang mga posibleng sintomas ng pusa na maaaring nalason:

Pagtatae

Isa sa mga pangunahing sintomas ng pagkasira ng tiyan o pagkakaroon ng food poisoning ay ang pagtatae. Ito ay maaaring maging malabnaw, berde, o may dugo.

Pagsusuka

Ang pusa na nalason ay maaaring magdusa sa pagsusuka, kung saan maaaring lumabas ang mga hindi natutunaw na pagkain o lason.

Panginginig o Pagtitirik ng Mata

Sa mga kaso ng malalang pagkasira o pang-aaksidente, ang pusa ay maaaring manlalaki ang mga mata, pumupulupot, o kumikinang ang mga mata.

Pagkawala ng Gana sa Pagkain

Kung ang pusa ay biglang nawawalan ng gana sa pagkain o hindi na kumakain, ito ay maaaring maging sintomas ng pagkasira ng tiyan o paglason.

Pag-aalinlangan o Paglalakad nang Hindi Maayos

Nalalagay sa panganib ang pusa na nalason, at maaaring magkaroon ng problema sa pagkilos, pag-aalangan, o panginginig.

Pagduduwal

Ang pusa na nalason ay maaaring magdusa sa madalas na pagduduwal.

Pangangalumbaba

Ang sobrang lason sa katawan ay maaaring magdulot ng pangangalumbaba.

Pagkaantok o Pagkalito

Ang pagkakaroon ng pagkaantok, pagkabingi, o pagkalito ay maaring maging epekto ng ilang uri ng lason.

Mga Sintomas ng Hypersalivation

Ito ay kung paano nito nililinisan ang lason sa katawan nito. Ito ay maaring mapansin sa pamamagitan ng labis na paglalaway o hypersalivation.

Kung ikaw ay may suspetsa na ang iyong pusa ay nalason, mahalaga na agad itong dalhin sa isang beterinaryo para sa agarang pag-aalaga at pag-diagnose. Hindi mahalaga kung alin sa mga sintomas na nabanggit ang nararanasan ng iyong pusa, ang mahalaga ay agad na kumonsulta sa propesyonal upang mapanatag ang kalusugan ng iyong alaga.

Mga paunang gawain kapag nalason ang Pusa

Kung ikaw ay may suspetsa na ang iyong pusa ay nalason, ang pinakamahalagang hakbang na dapat mong gawin ay dalhin ito sa isang beterinaryo para sa agarang pag-aalaga at tamang diagnosis. Ang beterinaryo ang may sapat na kaalaman at karanasan upang ma-identify ang uri ng lason o intoxication na nangyari at magbigay ng angkop na pag-aalaga.

Narito ang mga pangunahing hakbang na maaaring isagawa habang naghihintay ng tulong mula sa beterinaryo:

1.Dalhin sa Beterinaryo – Ang pinakamahalagang hakbang ay dalhin agad ang iyong pusa sa isang beterinaryo. Sila ang makakapagbigay ng nararapat na tulong at gamot sa iyong alaga.

2. Huwag Magbigay ng Gamot Nang Walang Reseta – Huwag itong bigyan ng anumang gamot nang hindi reseta ng beterinaryo. Ang maling gamot ay maaaring makasama pa lalo sa kalagayan ng iyong alaga.

3. Kontrolin ang Pag-inom ng Tubig – Siguruhing may sapat na tubig na iniinom ang pusa, ngunit huwag itong pilitin kung ayaw uminom. Ang labis na pag-inom ng tubig ay maaring makatulong sa pag-flash out ng lason sa katawan.

4. Obserbahan ang Iyong Pusa – Habang nag-aantay ng tulong mula sa beterinaryo, obserbahan ang iyong pusa para sa mga pagbabago sa kondisyon. Isama ang mga sintomas na iyong napansin at mga detalye ng posibleng ininom o kinain nito upang maiparating sa beterinaryo.

5. Agahan ang Pagtugon – Sa mga kritikal na sitwasyon, baka kinakailangan ang agarang pagtugon. Kung nakakita ka ng malalalang sintomas tulad ng pangangalumbaba, hirap sa paghinga, o iba pang malubhang senyales, huwag mag-atubiling dalhin ang iyong pusa sa beterinaryo sa lalong madaling panahon.

Halimbawa ng Gamot sa Nalason na Pusa

Ang mga gamot para sa lason ng pusa ay dapat na ini-reseta ng isang beterinaryo, sapagkat ang tamang gamot na ibibigay ay nakabase sa uri ng lason na nainom o nakain ng pusa, pati na rin ang kalagayan ng kalusugan nito. Narito ang ilang halimbawa ng mga gamot na maaaring ibigay ng beterinaryo para sa mga pangunahing uri ng lason:

Activated Charcoal

Ito ay maaaring ibigay upang mapigilan ang pag-absorb ng lason sa bituka ng pusa. Ang activated charcoal ay maganda sa pag-absorb ng toksin at lason sa katawan.

Activated Charcoal Dog Cat Small Pets Detoxifier Anti Poison 

Anti-nausea or Anti-vomiting Medications

Ito ay maaaring ibigay para sa mga pusa na mayroong ng sobrang pagsusuka.

Anti Vomiting Cat Dog ANTIMUNVI 10ml – Vomiting Cat Medicine

Fluid Therapy

Ang mga fluids ay maaaring ibigay intravenously o subcutaneously upang mapanatili ang hydration at electrolyte balance ng pusa, lalo na kung ito ay sobrang natatae o sumusuka.

Ultralite Plus Oral Rehydration Drink Vitamin + Electrolytes For Dogs & Cats

Anti-inflammatory Medications

Ito ay maaaring ibigay para sa mga pusa na may pamamaga ng bituka o iba pang bahagi ng katawan.

Antibiotics

Kung ang lason ay nagdulot ng impeksyon sa bituka, ang mga antibiotics ay maaaring iprescribe para sa tamang paggamot.

Antibiotic Cat Kitten Antibacterial Medicine Antibacterial Virus Germ Parasite

Specific Antidotes

Sa ilang mga uri ng lason, tulad ng ibang mga kemikal o substances, maaring mayroong specific antidote na ibinibigay.

Supportive Care

Ito ay maaaring maglakip ng iba’t ibang pangangailangan tulad ng mga vitamin, mineral, o iba pang supplements na makakatulong sa pagpapalakas ng katawan ng pusa habang nakaka-recover.

Tandaan na ang pagreseta ng mga gamot at ang pagpapasya kung aling gamot ang angkop ay dapat lamang gawin ng isang lisensyadong beterinaryo. Ito ay para sa kaligtasan at kalusugan ng iyong alaga. Kung may suspetsa ka na ang iyong pusa ay nalason, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang beterinaryo upang makakuha ng tamang tulong at gamot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *