June 16, 2024

Signs na Nakunan ang Pusa

Ang pagkakaroon ng nakunan o abortion sa mga pusa ay maaaring maganap sa iba’t ibang mga dahilan. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng abortion ang isang pusa.

Stress

Ang sobrang stress o anxiety ay maaaring magdulot ng hormonal imbalances na maaring makaapekto sa kalusugan ng bata sa sinapupunan ng pusa. Ito ay maaaring dulot ng mga pagbabago sa kapaligiran, takot, o trauma.

Nutritional Deficiency

Ang kakulangan sa tamang nutrisyon at bitamina sa pagkain ng pusa habang ito ay buntis ay maaaring magdulot ng miscarriage.

Infection

Ang mga pusa ay maaring magkaruon ng mga uri ng infection, tulad ng bacterial o viral infection, na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga sanggol o sa buong pregnancy.

Genetic Factors

May mga genetic na depekto o abnormalities na maaaring nagiging sanhi ng pagkawala ng mga sanggol sa sinapupunan.

Physical Trauma

Malubha o sobrang pisikal na trauma, tulad ng aksidente o pagkakaroon ng malubhang sugat, ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga sanggol.

Hormonal Imbalance

Ang hormonal imbalance sa pusa ay maaaring magdulot ng pagkunan. Ang mga isyung may kinalaman sa hormonal na pagtutunton, tulad ng hindi normal na produksyon ng progesterone, ay maaaring makaapekto sa panganganak.

Complications

Ang mga komplikasyon sa pagbubuntis, tulad ng placental insufficiency (hindi sapat na daloy ng dugo sa mga sanggol), ay maaaring magdulot ng miscarriage.

Medikal na Kondisyon

Ang ilang mga medikal na kondisyon, tulad ng diabetes o preeclampsia, ay maaaring magdulot ng miscarriage.

Inbreeding

Ang mga pusa na may malapit na relasyon, tulad ng magkapatid o magulang at anak, ay maaaring magdulot ng mga sanggol na may mga genetic na depekto na maaring magresulta sa miscarriage.

Birthing Difficulties

Kung ang pusa ay nahihirapan sa panganganak o may mga komplikasyon sa proseso ng panganganak, maaaring magdulot ito ng miscarriage.

Kapag napansin mo ang mga senyales ng abortion o miscarriage sa iyong pusa, mahalaga na kumonsulta ka agad sa isang beterinaryo. Ang beterinaryo ang makakapagsagot ng mga tanong mo at makakapagbigay ng tamang pangangalaga para sa kalusugan ng iyong pusa.

FAQS – Ano ang tinatawag na False pregnancy sa Pusa

Ang kawalan ng panganganak o “miscarriage pregnancy” sa pusa, na kilala rin bilang pseudopregnancy o false pregnancy, ay nagiging sanhi ng pag-uugali at mga sintomas ng panganganak sa isang pusa kahit na hindi ito totoong buntis. Narito ang ilang mga senyales na maaaring magpakita na ang pusa ay nakunan.

Pamamaga at Pagpapalambot ng Tiyan

Gaya ng mga buntis na pusa, ang mga pusa na may pseudopregnancy ay maaaring magkaruon ng pamamaga at pagpapalambot ng tiyan. Ang tiyan nila ay maaaring magdulot ng maluwag na pakiramdam.

Pagkakaroon ng “Nest”

Minsan, ang mga pusa na may pseudopregnancy ay magkakaroon ng kagustuhan na mag-ayos ng kanilang sariling “nest” para sa kanilang mga inaasikaso. Ito ay maari nilang gawin sa mga sulok o lugar sa bahay.

Pagpaparami ng Lasa

Ang mga pusa na nakunan o may pseudopregnancy ay maaaring magpakita ng pagpaparami ng lasa, kung saan sila ay maaaring magpakita ng masugid na pagmamahal sa mga bagay o kahit anong bagay na iniisip nilang mga anak.

Pag-uugali ng Pag-aalaga

Maaaring magkaruon ng pagbabago sa ugali ng pusa, tulad ng pagiging sobrang protektibo o pag-aalaga sa mga bagay tulad ng mga teddy bear o iba pang bagay.

Pag-iiyak o Pag-uutong

May mga pusa na may pseudopregnancy na maaaring mag-iiyak o mag-uuutong ng mas marami kaysa sa karaniwan, tila ba sila ay naghahanap o nag-aalala.

Kapag napansin mo ang mga senyales na ito sa iyong pusa at ito ay nagdulot ng alalahanin, maaaring kailangan mong magkaruon ng tamang pangangalaga at atensyon sa kanya. Maaaring makatulong ang pag-aalaga at pagbibigay ng masustansiyang pagkain, at maaari mo ring konsultahin ang iyong beterinaryo para sa karagdagang payo o para masiguro na wala nang iba pang problema ang iyong pusa.

FAQS – Paano maiwasan na Makunan o magka-miscarriage ang alagang Pusa

Ang pag-iwas sa miscarriage sa mga pusa ay maaaring mahirap, ngunit may mga hakbang na maaari kang gawin upang mapanatili ang kalusugan ng iyong pusa habang siya ay buntis. Narito ang ilang mga tips para maiwasan ang miscarriage:

Tamang Nutrisyon

Siguruhin na binibigyan mo ang iyong pusa ng tamang klase at dami ng pagkain. Ang isang balanseng diyeta ay mahalaga para sa kalusugan ng ina at mga sanggol sa sinapupunan. Maari kang mag-consult sa iyong beterinaryo para sa mga rekomendasyon ukol sa tamang pagkain para sa buntis na pusa.

Regular na Prenatal Checkups

Ipa-checkup ang iyong pusa sa isang beterinaryo para sa prenatal care. Ang mga regular na checkup ay makakatulong sa pagtukoy ng anumang mga problema sa kalusugan na maaring makaapekto sa buntis na pusa.

Iwasan ang Stress

Iwasan ang mga sitwasyon o kalagayan na maaring magdulot ng stress sa iyong pusa. Ang mga pusa na nasa matinding stress ay maaring magkaroon ng hormonal imbalances na maaaring makaapekto sa pregnancy.

Tamang Pamamahinga

Bigyan ng tamang pahinga ang iyong pusa. Ang kanyang nesting area o “nest” ay dapat na tahimik at komportable. Huwag mo siyang istorbohin o pakialaman kapag siya ay natutulog o nasa nesting area.

Kontrol sa Sakit

Siguruhin na ang iyong pusa ay libre sa mga sakit o infection. Ang mga iniksyon na vaccines o mga gamot na inirekomenda ng iyong beterinaryo ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit.

Regular na Pag-aalaga

Bigyan ng tamang pag-aalaga ang iyong pusa, kasama na ang pagbibigay ng mga vitamins o supplements na inirekomenda ng iyong beterinaryo.

Huwag Sumama sa Iba pang mga Alagang Hayop

Iwasan ang pagpaparami o paghahalo ng iyong pusa sa iba pang mga pusa o alagang hayop na hindi mo kilala o hindi mo tiwalaan. Ito ay maaaring magdulot ng stress o posibleng transmission ng mga sakit.

Mahinahong Eksersisyo

Pabayaang mag-ehersisyo ang iyong pusa, ngunit siguruhing hindi ito napapagod o sobra-sobrang pinapagod habang buntis.

Maingat na Paghahanda sa Panganganak

Maghanda ng mga pangangailangan para sa panganganak ng pusa, tulad ng kahon o nesting area, malinis na mga damit para sa mga sanggol, at iba pang mga kailangan.

Konsultasyon sa Beterinaryo

Huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong beterinaryo para sa mga payo at gabay ukol sa tamang pangangalaga para sa buntis na pusa.

Mahalaga na tandaan na ang miscarriage sa mga pusa ay maaaring maganap kahit na anong hakbang ang gawin mo. Kung napansin mo ang mga senyales ng miscarriage, dapat kang mag-consult sa iyong beterinaryo nang maaga upang magkaruon ng tamang pangangalaga para sa iyong pusa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *