April 19, 2024

Gamot sa Sore eyes ng Pusa

Ang sore eyes o conjunctivitis sa pusa ay maaaring maging sanhi ng iba’t-ibang mga dahilan tulad ng bakterya, virus, allergy, o irritants. Ang tamang paggamot ay depende sa sanhi ng conjunctivitis. Ito ay maaaring sumama.

Antibiotic Eye Drops o Ointments

Kung ang sore eyes ng pusa ay dulot ng bakteryal na impeksiyon, ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng antibiotic eye drops o ointments. Siguraduhing sundan ang mga tagubilin ng doktor sa tamang pag-aapply nito.

Antiviral Medications

Kung ang sore eyes ay dulot ng viral infection, ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng antiviral medications para sa mata.

Anti-Inflammatory Medications

Sa mga kaso ng conjunctivitis na may pamamaga, ang mga anti-inflammatory medications ay maaaring magdulot ng ginhawa.

Pets go to tears, itching, anti-inflammatory, tears, cats, eye drops

Eye Wash

Ang paglilinis o paghuhugas ng mata ng pusa gamit ang isang malinis na eye wash solution ay maaaring magtanggal ng mga irritants o alikabok na maaring magdulot ng conjunctivitis.

Eye Drops for Pet Eye 

Management ng Allergy

Kung ang sore eyes ay dulot ng allergy, ang beterinaryo ay maaaring magbigay ng mga rekomendasyon para sa pamamahala ng allergy tulad ng pag-iwas sa mga triggers o paggamit ng mga antihistamines.

PetsMed ALLERCARE (Antihistamine) for cats & dogs | 60mL

Paghinga at Kalinga

Mahalaga ring magbigay ng tamang kalinga sa pusa habang ito ay nagpapagaling. Ito ay maaaring kasama ang pagsu-supplement ng mga nutrisyong kailangan ng pusa at pag-iiwas sa stress.

Mahalaga na kumonsulta ka sa isang beterinaryo kapag napansin mong may sore eyes ang iyong pusa. Ang mga mata ay sensitibo at mahirap gamutin, kaya’t importante ang tamang diagnosis at treatment mula sa propesyonal sa kalusugan ng hayop. Hindi ito dapat balewalain, lalo na kung nagpapalitaw ito ng mga sintomas ng discomfort o pamumula sa mata ng pusa.

FAQS – Nakakahawa ba ang sore eyes ng pusa?

Ang conjunctivitis o sore eyes sa pusa ay maaaring maging nakakahawa depende sa sanhi nito. Narito ang ilang mga pagsusuri.

Bakteryal na Conjunctivitis – Kung ang conjunctivitis sa pusa ay dulot ng bakterya, ito ay maaring maging nakakahawa sa ibang pusa. Ang mga patak o mataas na pag-lulunok mula sa mata ng isang pusa na may bakteryal na conjunctivitis ay maaaring maglaman ng mga bakterya. Kapag ito ay naipahid sa mata ng ibang pusa, maaring ito ay magdulot ng impeksiyon.

Viral na Conjunctivitis – Ang viral na conjunctivitis, tulad ng feline herpesvirus (FHV-1), ay maaaring magdulot ng sore eyes sa mga pusa. Ito ay maaaring maging nakakahawa sa ibang pusa sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan tulad ng pisikalan o paglalapit ng mga mata, ilong, o bibig ng mga apektadong pusa sa ibang pusa.

Allergic Conjunctivitis – Kung ang conjunctivitis ay dulot ng alerhiya sa mga allergens tulad ng pollen o iba pang mga irritants, ito ay hindi nakakahawa sa ibang pusa. Ito ay reaksyon ng mata ng pusa sa mga alerhiya mula sa kanilang paligid.

Conclusion

Sa mga kasong ito, ang pag-iingat at pag-iwas sa pagkalat ng impeksiyon ay mahalaga. Kung may isang pusa sa iyong bahay na may sore eyes, mahalaga na ito ay itaboy muna sa ibang mga pusa upang hindi magkaruon ng impeksiyon. Huwag ding hayaang mag-ugnayan ang mga pusa na may sore eyes sa mga iba pang hayop. Kung ikaw ay may mga pusa na may sore eyes, mahalaga ring dalhin sila sa beterinaryo upang mapanatili ang kalusugan nila at maiwasan ang pagkalat ng impeksiyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *