April 19, 2024
Aso

Vertigo sa Aso Home Treatment : Pagkahilo ng Aso

Vertigo sa mga aso ay maaaring maging sanhi ng pagkabahala para sa mga may-ari ng alagang hayop. Narito ang ilang mga home treatment na maaaring subukan para sa vertigo sa aso.

Magbigay ng Pahinga

Ang iyong aso ay maaaring kailanganin ng sapat na pahinga habang nagpapagaling. Ibigay ang isang tahimik at komportableng lugar para sa kanya na may malambot na kama o unan.

Bantayang Mabuti

Siguruhing bantayan ang iyong aso habang nagpapagaling. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring magdulot ng stress o aksidente.

Pagkain

Ang mabuting nutrisyon ay mahalaga sa pagpapagaling. Siguruhing mayroong sapat na supply ng tubig at pagkain ang iyong aso. Maaaring magkaruon ito ng problema sa pag-inom at pagkain dahil sa vertigo, kaya’t tiyakin na nangangain at iniinom ang iyong aso.

Iwasan ang Pag-ikot

Huwag pilitin ang iyong aso na mag-ikot o maglakad nang sobra-sobrang bilis. Ang mga biglaang paggalaw ay maaring makapagpahina ng kalagayan nito.

Konsultahin ang Veterinarian

Kung ang vertigo ay tila hindi umaayos o patuloy na nagaganap, mahalaga na kumonsulta sa isang beterinaryo. Maaring may ibang underlying na medikal na problema ang iyong aso na kailangan ng agarang pag-aalaga.

Medikasyon

Ang ilang mga aso ay maaaring kailangan ng medikasyon mula sa kanilang beterinaryo para sa vertigo o may kaugnay na kondisyon. Hindi ito dapat iniinom nang walang reseta ng isang propesyonal sa pangangalagang hayop.

Tandaan na ang vertigo sa mga aso ay maaring maging sanhi ng iba’t ibang mga kondisyon. Kung hindi sigurado sa sanhi ng vertigo ng iyong aso o kung ito ay patuloy na nagaganap, mahalaga na kumonsulta sa isang beterinaryo upang ma-diagnose at mapagamot ng tama ang iyong alagang hayop.

Mga dahilan bakit nahihilo o nagkaka vertigo ang Aso

Kapag ang iyong aso ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkahilo, mahalaga na kumonsulta sa isang beterinaryo upang malaman ang tunay na sanhi at maibigay ang nararapat na gamot. Ang pagkahilo sa mga aso ay maaaring dulot ng iba’t ibang mga kondisyon, kaya’t ang tamang diagnosa mula sa isang propesyonal sa pangangalagang hayop ay mahalaga.

Narito ang ilang mga halimbawa ng mga kondisyon o sanhi ng pagkahilo sa aso at ang mga karaniwang gamot na maaaring ipinapayo ng beterinaryo:

Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)

Ang kondisyong ito ay maaring mangyari sa mga aso at nauugma ito sa pag-ikot ng ulo. Ang pag-ikot ng ulo ay nagdudulot ng matinding pagkahilo. Ang gamot na maaaring inire-reseta ng beterinaryo ay maaaring include ang mga antihistamines tulad ng meclizine.

Otitis Interna

Ito ay impeksyon o pamamaga ng loob ng tenga ng aso, at maaaring magdulot ng pagkahilo. Ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng mga antibiotics para sa paggamot ng impeksyon.

Motion Sickness

Ang ilang mga aso ay nagkakaroon ng motion sickness kapag sila ay nasa sasakyan. Ang beterinaryo ay maaaring magreseta ng mga antiemetic medications upang maiwasan ang pagkahilo.

Pamamaga ng Utak

Ang pamamaga o impeksyon sa utak ng aso ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo. Ang treatment nito ay depende sa sanhi at kailangan ng komprehensibong gamutan na maaaring kasama ang mga antibiotics at iba pang gamot.

Hypoglycemia

Ang mababang antas ng blood sugar (hypoglycemia) ay maaaring magdulot ng pagkahilo sa aso. Ang treatment nito ay maaaring magmula sa pagbibigay ng glucose o pagbabago sa diyeta ng aso.

Intoxication

Ang ilang mga uri ng mga kemikal, halaman, o pagkain ay maaaring maging sanhi ng intoxication sa aso, at ito ay maaaring magdulot ng mga sintomas na kasama ang pagkahilo. Ang treatment ay depende sa uri ng intoxication.

Ito ay ilan lamang sa mga posibleng sanhi ng pagkahilo sa aso at ang mga gamot na maaaring inireseta ng beterinaryo. Mahalaga na kumonsulta kaagad sa isang beterinaryo kapag nakakaranas ang iyong aso ng pagkahilo upang malaman ang sanhi at mabigyan ng tamang pag-aalaga at gamot.

Halimbawa ng gamot sa pagkahilo o vertigo sa mga Aso

Ang mga over-the-counter (OTC) na gamot para sa pagkahilo ng aso ay hindi karaniwang inirerekomenda, at mahalaga na kumonsulta sa isang beterinaryo bago magbigay ng anumang gamot sa iyong alagang hayop. Ang pagkahilo sa mga aso ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga kondisyon, at ang tamang pag-aalaga ay nakasalalay sa sanhi ng pagkahilo.

Ngunit may mga sitwasyon na maaaring magbigay ang beterinaryo ng OTC na gamot sa pagkahilo, depende sa diagnosis at kundisyon ng aso. Narito ang ilang halimbawa ng mga OTC na gamot na maaaring inirerekomenda ng beterinaryo:

Antihistamines – Sa ilang mga kaso, ang mga antihistamines tulad ng meclizine ay maaaring inireseta ng beterinaryo upang makatulong sa pag-alis ng pagkahilo. Ang mga ito ay maaaring ibigay sa tamang dosis batay sa timbang ng aso.

Motion Sickness Medications Ang mga OTC na gamot para sa motion sickness tulad ng dimenhydrinate (Dramamine) ay maaaring ibinibigay ng beterinaryo kung ito ay nauugma sa kalagayan ng aso.

Dramamine Motion Sickness Non-Drowsy Made with Natural Ginger, 18 Capsules

Ginger Supplements – Ang ginger supplements ay maaaring magbigay ng kaluwagan mula sa pagkahilo sa ilang mga aso, ngunit dapat itong gawin sa ilalim ng patnubay ng beterinaryo.

Probiotics – Ang probiotics ay maaaring tumulong sa ilang mga kaso ng gastrointestinal na isyu na maaaring magdulot ng pagkahilo. Subalit, ito ay dapat inireseta ng beterinaryo.

Supplements – Ang mga beterinaryo ay maaaring magbigay ng iba’t ibang mga supplement, depende sa sanhi ng pagkahilo, upang matulungan ang iyong aso na makabawi.

Ipaalam sa iyong beterinaryo ang mga sintomas at kalagayan ng iyong aso upang sila ay makapagbigay ng tamang rekomendasyon. Mahalaga na sundan ang mga payo ng iyong beterinaryo at huwag magbigay ng anumang gamot sa iyong aso nang walang pahintulot ng propesyonal sa pangangalagang hayop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *