May 26, 2024
Aso

Home remedy sa nalason na Aso

Kapag ang iyong aso ay posibleng nalason, mahalaga na agad kang kumonsulta sa isang beterinaryo para sa agarang pag-aalaga at tamang diagnosis. Ang mga lason para sa mga aso ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong problema sa kalusugan, kaya’t hindi ito dapat balewalain.

Habang naghihintay ka ng tulong mula sa beterinaryo, narito ang ilang mga hakbang na maaring mong gawin.

Hugasan ang Bunganga

Subukan hugasan ang bunganga ng iyong aso ng maingat na may malamig na tubig upang alisin ang anumang lason na maaaring natunaw pa doon.

Pakainin ng Activated Charcoal

Ang activated charcoal ay isang posibleng paraan ng pang-una o unang lunas para sa nalason na aso, ngunit ito ay dapat gamitin lamang bilang pansamantalang tulong habang hinihintay ang agarang tulong mula sa beterinaryo. Ito ay isang adsorbent na maaaring makatulong sa pagtanggal ng lason sa tiyan ng iyong aso bago ito pumasok sa kanyang sistemang sirkulatoryo.

 Activated Charcoal Powder for Dogs Pet Food Toppers Overall Health w/ Vitamins & Minerals

I-monitor ang mga Sintomas

Panatilihin ang malapit na pagmamanman sa iyong aso at tandaan ang mga sintomas nito. Ito ay makakatulong sa beterinaryo na magbigay ng tamang diagnosis at gamot.

Itabi ang mga Lason

Kung alam mo ang dahilan ng pagkakalason (tulad ng pagkakain ng masamang pagkain o kemikal), isantabi ang mga ito upang hindi ito maabot pa ng iyong aso o iba pang mga alagang hayop.

Huwag Magbigay ng Gamot na Walang Reseta

Iwasan ang pagbibigay ng anumang gamot na walang reseta sa iyong aso nang walang pahintulot ng beterinaryo. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalang problema.

Iwasan ang Pagpapainom ng Tubig

Huwag pahiran o painumin ang iyong aso ng anumang likido maliban sa malamig na tubig, maliban na lamang kung ito ay inireseta ng beterinaryo.

Ipagbigay alam sa Beterinaryo

Kapag pumunta ka na sa beterinaryo, magbigay ng komprehensibong kaalaman ukol sa nangyaring pangyayari, tulad ng anong lason ang maaaring nainom o nalamnan ng iyong aso.

Mahalaga na tandaan na ang pagkonsulta sa beterinaryo ay napakahalaga kapag ang iyong aso ay nalason. Hindi ito dapat aksayahin at hindi ito maaaring palampasin, sapagkat maaaring magdulot ito ng malalang epekto sa kalusugan ng iyong alagang hayop.

FAQS – Mga sintomas ng Nalason na Aso

Ang mga sintomas ng nalason na aso ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri at dami ng lason na nainom o natunaw nito. Narito ang ilang mga pangkaraniwang sintomas.

Pagtatae – Ang pagtatae o diarrhea ay isa sa mga karaniwang sintomas ng pagkakalason sa aso. Ito ay maaaring malambot o sobrang malambot na dumi.

Pag-iyak o Pag-ungol – Ang aso na nalason ay maaaring mag-iyak, mag-ungol, o magpakita ng labis na pagka-irita o pag-aalala.

Pagtatae ng Dugo – Sa mga malalang kaso ng pagkakalason, maaaring may dugo sa dumi ng aso. Ito ay isang senyales ng posibleng mas malubhang kundisyon.

Paglalabas ng Subong – Maaaring magkaroon ng paglalabas ng subong o pagdudugo mula sa bibig, ilong, o iba pang mga bahagi ng katawan ng aso.

Pagkawala ng Ganang Kumain – Ang aso na nalason ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain at maging labis na malnourished.

Pagkahina – Ang pagkahina, pagka-luya, o pagka-patay-sindak ng aso ay maaaring mangyari.

Paglalabas ng Di-Lalim – Ang mga asong nalalason ay maaaring magkaroon ng labis na pag-uhog, pag-iyak, o pagsasalita na waring di-lalim.

Pag-atake – Sa ilang mga kaso, ang mga aso ay maaaring magkaroon ng mga seizures o mga atake.

Pangangalambot ng mga Kalamnan – Ang pangangalambot ng mga kalamnan o pagkawala ng kakaibang pagkilos ng mga bahagi ng katawan ay maaari ring mangyari.

Pag-ubo – Ang pag-ubo, hirap sa pag-hinga, o pagkirot sa tiyan ay maaaring maging mga sintomas din.

Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito o may suspetsa ka na ang iyong aso ay nalason, agad itong dalhin sa isang beterinaryo para sa agarang pagsusuri at pag-aalaga. Ang tamang pagkilala at pagtugon sa mga sintomas ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng iyong alagang hayop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *