July 19, 2024
Aso

Trangkaso ng Aso Treatment (Mga sintomas at gamot)

Ang trangkaso sa mga aso, o canine influenza, ay isang viral na sakit na maaring makaapekto sa mga aso. May dalawang uri ng canine influenza virus: CIV H3N2 at CIV H3N8. Narito ang mga sintomas, gamot, at iba’t ibang paraan upang malunasan ang trangkaso ng aso.

Mga Sintomas:

  1. Ubo: Ang ubo ng aso ay isa sa pangunahing sintomas ng canine influenza. Ito ay maaaring dry o may kasamang plema.
  2. Sipon: Ang ilang mga aso ay maaaring magkaroon ng sipon o ilan sa kanila ay may runny nose.
  3. Pag-ubo: Ang ilang mga aso ay maaaring magkaroon ng pag-ubo.
  4. Lagnat: Madalas, may lagnat ang mga aso na may canine influenza.
  5. Pagka-wala ng Ganang Kumain: Ang aso ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain.
  6. Pagka-lumbay: Ang aso ay maaaring magpakita ng pagka-lumbay o pagka-tamlay.

Gamot at Pag-aalaga para sa Canine Influenza o Trangkaso sa Aso

Consultasyon sa Veterinarian

Kung ang inyong aso ay nagpakita ng mga sintomas ng trangkaso, mahalaga na kumunsulta kayo sa inyong beterinaryo. Ang mga beterinaryo ay maaaring mag-rekomenda ng tamang gamot at pag-aalaga.

Hydration

Siguruhing mayroong malinis at sariwang tubig ang inyong aso para maiwasan ang dehydration. Kung hindi kayang mag-inom ang aso, maaaring gamitin ang isang oral electrolyte solution na rekomendado ng inyong beterinaryo.

Rest

Bigyan ang inyong aso ng sapat na pahinga para makabawi ang kanilang kalusugan. Isolate ang inyong aso mula sa iba pang mga alagang hayop upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Antibiotics

Sa ilang mga kaso, ang beterinaryo ay maaaring mag-rekomenda ng antibiotics upang maiwasan ang mga sekondaryong impeksyon. Ang antibiotics ay hindi lunas sa virus ng canine influenza, ngunit maari nitong tulungan ang katawan ng aso na makipaglaban sa mga impeksyon.

Supportive Care

Maaring magkaruon ng mga sintomas na pangangailangan ng supportive care tulad ng oxygen therapy para sa mga asong may malubhang respiratory distress.

Vaccination

Maaring ang inyong beterinaryo ay mag-rekomenda ng pagpapabakuna laban sa canine influenza upang mapanatili ang kalusugan ng inyong aso at maiwasan ang muling pagkakaroon ng sakit na ito.

Mahalaga na sundan ang mga rekomendasyon ng inyong beterinaryo at itaguyod ang tamang pangangalaga upang mapanatili ang kalusugan ng inyong aso. Gayundin, maiwasan ang pakikihalubilo ng inyong aso sa iba pang mga aso habang ito ay may mga sintomas ng canine influenza upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang mga hayop.

Halimbawa ng Antiviral Medication sa Aso na may Trangkaso

Sa mga kaso ng canine influenza, ang mga beterinaryo ay maaaring mag-reseta ng antiviral medication lamang sa mga maselan o malubhang kaso. Ang halimbawa ng isang antiviral medication na maaaring ipinapakita sa ilang mga aso na may canine influenza ay ang “oseltamivir,” na komersyal na pangalang gamot ay “Tamiflu.”

Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa oseltamivir (Tamiflu) sa konteksto ng canine influenza.

Mekanismo ng Pagkilos

Ang oseltamivir ay nagpapahina sa pagkalat ng virus sa katawan. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng paggaling at pagbabawas ng kalubhaan ng mga sintomas.

Prescription Required

Ang oseltamivir ay isang prescription medication, kaya’t kinakailangan itong reseta mula sa inyong beterinaryo bago ito maibigay sa inyong aso.

Dosing at Administration

Ang dosis at pamamahagi ng oseltamivir ay dapat tukuyin ng inyong beterinaryo base sa kondisyon ng inyong aso. Karaniwang ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng oral na pagsususpensyon.

Mga Side Effects

Gaya ng anumang gamot, maaaring mayroong mga side effects ang oseltamivir. Ito ay karaniwang mababa at karaniwang naglalaho pagkatapos ng paggamit. Ngunit, dapat ninyong abisuhan ang inyong beterinaryo kung may anumang hindi karaniwang reaksyon ang inyong aso pagkatapos gamitin ang gamot na ito.

Epekto sa Kalusugan

Ang oseltamivir ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng paggaling mula sa canine influenza, ngunit hindi ito garantiyang magiging epektibo sa lahat ng mga kaso. Ito ay karaniwang iniindikasyon sa mga maselan o malubhang kaso, lalo na sa mga aso na may mga komplikasyon.

Mahalaga na tukuyin ang mga benepisyo at risko ng paggamit ng oseltamivir para sa inyong aso at konsultahin ang inyong beterinaryo upang malaman ang tamang hakbang na dapat gawin. Ipinapayo na huwag gamitin ang oseltamivir nang walang reseta o konsultasyon sa isang propesyonal na beterinaryo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *