May 26, 2024
Aso

Paano malaman kung may sakit ang aso?

May ilang mga palatandaan at sintomas na maaaring magpahiwatig na may sakit ang isang aso. Narito ang ilan sa mga pangkalahatang palatandaan na maaaring iyong obserbahan.

Pagbabago sa apetito – Kung ang iyong aso ay biglang nawawalan ng ganang kumain o kumakain ng mas kaunti kaysa sa normal, ito ay maaaring maging isang palatandaan ng sakit.

Pagbabago sa inuming tubig – Kung ang iyong aso ay sobrang uhaw o hindi gaanong umiinom ng tubig kaysa sa karaniwan, maaaring may problema sa kalusugan.

Pagbabago sa timbang – Kung ang iyong aso ay biglang nagbago ng timbang, tulad ng biglang pagbawas o pagtaas ng timbang, ito ay maaaring maging isang indikasyon ng sakit.

Pagbabago sa mga galaw at aktibidad – Kung ang iyong aso ay biglang nawalan ng enerhiya, nagiging hindi aktibo, o mayroong pagbabago sa kanyang mga galaw tulad ng paglakad na palyado o pagiging hindi maingat, ito ay maaaring magpahiwatig ng sakit.

Pagbabago sa daloy ng ihi o dumi – Pagkakaroon ng pagbabago sa kulay, amoy, o dami ng ihi o dumi ng iyong aso ay maaaring maging isang palatandaan ng problema sa mga sistemang pang-internal ng katawan.

Pagsusuka, pagtatae, o iba pang mga problema sa tiyan – Kung ang iyong aso ay madalas magsuka, magdumi ng labis, o mayroong iba pang mga problema sa tiyan tulad ng pagiging bloated, ito ay maaaring magpahiwatig ng gastrointestinal na problema.

Pagbabago sa paggawi at pag-uugali – Kung ang iyong aso ay biglang nagpapakita ng pagbabago sa pag-uugali tulad ng pagiging iritable, malungkot, o agresibo, ito ay maaaring magpahiwatig ng discomfort o sakit.

Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na ito ay hindi tiyak na nagpapahiwatig ng isang partikular na sakit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *