May 26, 2024
Aso

Sakit sa Parvo ng Aso vaccine at Mga Sintomas

Ang “Parvo ng Aso” o canine parvovirus ay isang malubhang viral infection na nakakaapekto sa mga aso, lalo na ang mga bata o puppies. Ito ay nagdudulot ng malubhang gastroenteritis (pamamaga ng tiyan) na maaring magresulta sa pagtatae, pagsusuka, pagkahina, at dehydration. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay, lalo na sa mga batang aso na wala pang matibay na immune system.

Ang Parvo vaccine ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng mga aso. Ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa canine parvovirus. Sa karamihan ng mga kaso, ang bakuna laban sa Parvo ay hindi nagiging sanhi ng sakit. Sa halip, ito ay nagbibigay ng immune response sa katawan ng aso upang magkaroon ito ng kakayahan na labanan ang aktwal na virus kapag ito’y ma-expose.

Maaring may mga panandaliang reaksyon ang isang aso matapos mabakunahan, tulad ng pamamaga sa lugar ng turok, pamumula, o pagka-irita. Gayunpaman, ang mga ganitong reaksyon ay karaniwang pansamantala at nagmumula sa immune response ng katawan.

Ito ay mahalaga na maibakuna ang iyong aso laban sa canine parvovirus upang mapanatili ang kalusugan at proteksyon nito. Kung ikaw ay may mga alalahanin o mga tanong ukol sa bakuna para sa iyong aso, mahalaga na kumunsulta sa isang beterinaryo. Sila ang makakapagbigay ng tamang impormasyon at payo ukol sa mga bakuna at kalusugan ng iyong alagang hayop.

Test Kit sa Parvo ng Aso

Narito ang isang halimbawa ng test kit na pwedeng magamit para malaman kung mayroong parvo ang iyong alagang aso.

Dog Canine Parvo and Distemper Test kit ON HAND

Sintomas ng Parvo sa Aso

Ang canine parvovirus (Parvo) ay isang malubhang sakit sa mga aso, lalo na sa mga bata o puppies. Narito ang mga sintomas na maaaring makita sa mga asong apektado ng Parvo.

Matinding Pagtatae – Ang aso na apektado ng Parvo ay karaniwang nagkakaroon ng sobrang matinding pagtatae na karaniwang kulay dilaw o madugo. Ang pagtatae ay maaaring mauwi sa dehydration at pagkawala ng electrolytes.

Pagsusuka – Kasama ng pagtatae, maaaring magkaroon ng malalang pagsusuka ang aso. Ang pagsusuka ay maaaring nauuwi sa pagkawala ng tubig at electrolytes sa katawan, na nagdudulot ng dehydration.

Lagnat – Ang mga aso na may Parvo ay karaniwang may mataas na lagnat.

Pagkahina – Dahil sa malalang pagtatae, pagsusuka, at dehydration, ang apektadong aso ay nagiging labis na mahina at hindi aktibo.

Kawalan ng Ganang Kain – Ang mga asong may Parvo ay karaniwang nawawalan ng ganang kumain dahil sa pagkasira ng tiyan at masamang pakiramdam.

Pamamaga ng Tiyan – Maaaring magkaroon ng pamamaga o discomfort sa tiyan ng aso.

Pag-aangat ng Ulo – Ang mga apektadong aso ay maaring mapansin na mas gusto nilang itaas ang kanilang ulo kaysa nakahiga.

Labis na Pag-ubo – Maaaring magkaroon ng labis na ubo ang aso, lalo na kapag ang virus ay nakaaapekto na sa respiratory system.

Labis na Pag-iyak – Maaaring magkaroon ng labis na pag-iyak o pagtangis ang aso dahil sa pagkaramdam ng sakit at kahinaan.

Pagka-dehydrate – Ang mga sintomas ng Parvo, tulad ng sobrang pagtatae at pagsusuka, ay maaaring mauwi sa dehydration na maaring magdulot ng pag-aalala sa kalusugan ng aso.

Mahalaga na agad na magpatingin sa isang beterinaryo kapag makita ang mga sintomas ng Parvo sa iyong aso. Ang sakit na ito ay mabilis kumalat at maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng iyong alagang hayop. Ang tamang medikal na pangangalaga at suporta ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at mabilis na paggaling ng iyong aso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *