May 26, 2024
Aso

Saan nakukuha ang parvo sa aso

Ang canine parvovirus (Parvo) ay isang highly contagious virus na maaring makahawa sa mga aso. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito maaring makahawa.

Direct Contact

Ang Parvo ay naipapasa mula sa isang apektadong aso papunta sa iba pang mga aso sa pamamagitan ng direct contact. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pakikipaglaro, pakikipag-aksyong pisikal, at pagdikit-dikit ng mga apektadong aso sa mga hindi pa apektado.

Fecal-Oral Transmission

Ang virus ay matatagpuan sa dumi ng aso na may Parvo. Kapag ang isang aso ay dumapo sa mga infected na dumi at pagkatapos ay inilapit ito sa kanilang bibig o iba pang bahagi ng katawan, maari nilang mahawa ang virus.

Contaminated Environment

Ang virus ay maaaring mabuhay sa kapaligiran sa loob ng mga buwan. Kung may mga lugar na madalas pinupuntahan ng mga apektadong aso (tulad ng dog parks, kennels, o public areas), ang virus ay maaring naroroon at maipasa sa iba pang mga hayop na dumaan sa lugar na iyon.

Indirect Contact

Ang mga bagay-bagay na kontaminado ng virus tulad ng mga gamit ng aso, gamit pang-ahit, kahit na ang mga damit ay maaaring magdala at magpasa ng Parvo.

Mga Inaasong Pusa

Bagamat ang canine parvovirus ay pangunahing apektado ang mga aso, maaring itong maipasa din mula sa mga inaasong pusa na infected ng feline panleukopenia virus (isang kaugnay na virus sa Parvo).

Dahil sa kalakaran ng pagkalat ng virus, mahalaga na magkaroon ng tamang pangangalaga at pangangalaga sa mga aso, lalo na sa kanilang mga lugar na kanilang kinokontak. Ang regular na pagpapabakuna sa mga aso laban sa canine parvovirus ay isa sa mga pangunahing paraan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit.

Nakamamatay ba ang Parvo sa Aso?

Oo, ang canine parvovirus (Parvo) ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay sa mga aso, lalo na sa mga bata o puppies, at sa mga matatandang aso na may mahinang immune system. Ang Parvo ay isang malubhang sakit na nagdudulot ng malalang gastroenteritis (pamamaga ng tiyan) na maaring magresulta sa pagtatae, pagsusuka, dehydration, at malubhang pagkahina.

Ang mga sintomas ng Parvo ay maaaring maging labis na nakakapinsala sa kalusugan ng aso, at maaaring humantong sa mga komplikasyon tulad ng electrolyte imbalance, organ failure, at secondary bacterial infections. Kapag ang aso ay hindi naaayos ang dehydration at pagkawala ng electrolytes, ito ay maaring magdulot ng pagkamatay.

Kung ang iyong aso ay may mga sintomas ng Parvo, mahalaga na agad na dalhin ito sa isang beterinaryo upang magkaroon ng tamang diagnosis at medikal na pangangalaga. Mabilis na pagkilos at tamang pag-aalaga ay mahalaga upang mapabuti ang kalusugan ng aso at mapanatili ang pagkabuhay nito.

Halimbawa ng Over the counter na gamot sa Parvo ng Aso

Sa ngayon, wala pang over-the-counter (OTC) na gamot na kilala na lubos na epektibo sa paggamot ng canine parvovirus (Parvo). Ang Parvo ay isang malubhang sakit na nangangailangan ng maingat na medikal na pangangalaga at pag-aalaga mula sa isang beterinaryo.

Ang mga aso na may Parvo ay kailangang ma-hydrate at mapanatili ang kanilang mga electrolytes. Ang mga OTC medications ay hindi sapat para sa mga pangangailangang ito at maaring magdulot pa ng masamang epekto kung hindi tamang gamitin.

Ultralite Plus Oral Rehydration Drink Vitamin + Electrolytes For Dogs & Cats

Kung may suspetsa ka na ang iyong aso ay may Parvo, mahalaga na agad itong dalhin sa isang beterinaryo upang magkaroon ng tamang diagnosis at tamang medikal na pangangalaga. Ang early intervention ay mahalaga upang mapabuti ang kalusugan ng iyong alagang hayop at maagapan ang pagkasira ng kalusugan nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *