May 26, 2024
Aso

Gamot sa parvo ng Aso home remedy

Ang canine parvovirus (Parvo) ay isang malubhang sakit sa mga aso na maaring magdulot ng komplikasyon at kahit pagkamatay. Ang mga home remedy ay maaaring hindi sapat para sa paggamot ng Parvo, at ito ay dapat lamang gawin sa ilalim ng maingat na pagmamasid ng isang beterinaryo.

Sa pagkakaroon ng Parvo, mahalaga ang maayos at propesyonal na medikal na pangangalaga. Narito ang ilang hakbang na maaaring isagawa sa tahanan, subalit maalala na ang mga ito ay hindi kapalit ng pangangailangang kumonsulta sa isang beterinaryo.

Rehydration

Ang dehydration ay isa sa mga pangunahing banta sa mga asong may Parvo. Kung ang aso ay hindi makakain o umiinom, maaaring subukan ang oral rehydration solution na mabibili sa mga drugstore para sa tao. Gayunpaman, ang malalang kaso ng Parvo ay maaaring mangailangan ng intravenous fluids na maaring ibigay lamang ng isang beterinaryo.

Paboritong Pabango

May mga pag-aaral na nagsasabing ang mga pabangong gaya ng peppermint oil ay maaaring magbigay ginhawa sa asong may Parvo. Ngunit ito ay hindi sapat na pamamaraan ng paggamot at hindi ito dapat kapalit ng pangangalaga ng isang beterinaryo.

Nutrition

Ang pag-aalaga ng aso na may Parvo ay kinakailangan ng tamang nutrisyon, subalit hindi ito laging kayang gawin sa tahanan. Subukan ang pagbibigay ng malambot na pagkain tulad ng gutom na bata, subalit kung ang aso ay hindi nag-aaksaya ng lakas, maaring ito ay kailangang iturok sa pamamagitan ng intravenous feeding sa isang beterinaryo.

Isolation

Upang maiwasan ang pagkalat ng virus, hiwalayin ang apektadong aso mula sa iba pang mga hayop at siguruhing maayos ang kanilang kalagayan. I-disinfect ang mga lugar kung saan sila naglalakad o natutulog.

Ang Parvo ay isang malubhang sakit at maaring mauwi sa pagkamatay. Ito ay dapat na tratuhin ng isang propesyonal na beterinaryo upang masiguro ang tamang medikal na pangangalaga at maagap na interbensyon. Kung may suspetsa ka na ang iyong aso ay may Parvo, mahalaga na agad na dalhin ito sa beterinaryo upang magkaroon ng tamang diagnosis at tratamento.

Dog Canine Parvo and Distemper Test kit ON HAND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *