May 26, 2024
Aso

Sintomas ng Lason sa Aso na Alaga

Ang pagkilala sa mga senyales ng nalason na aso ay mahalaga upang magkaruon ng agarang pagtugon at agarang pangangalaga. Narito ang mga ilang mga senyales na maaaring magpahiwatig na ang iyong aso ay nalason.

Pagtatae

Ang pagtatae na sobra-sobra o malambot na dumi ay isa sa mga pangunahing senyales ng pagkalason. Kung ang iyong aso ay sobrang dumede, maaaring magdala ito ng dehydration, kaya’t mahalaga na bigyan ito ng sapat na tubig.

Pag-iyak o Pag-ungol

Ang pag-iyak, pag-ungol, o pag-uugali ng pagka-irita ay maaaring isang senyales ng pagkakalason. Ang mga aso ay maaaring magpakita ng hindi pangkaraniwang pag-uugali kapag sila ay nahihirapan o may kakaibang pakiramdam.

Pag-atake

Sa ilang mga kaso ng pagkalason, ang aso ay maaaring magkaroon ng seizures o mga atake. Ito ay isang senyales ng malubhang kalagayan.

Pagduduwal

Ang pagduduwal ay maaaring mangyari at maaring may kasamang di-lalim o dugo.

Pagkawala ng Gana sa Pagkain

Ang aso na nalason ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain o hindi gustong kumain sa kabila ng normal nitong pananakaw na pagkain.

Pag-ubo o Pagkirot sa Tiyan

Ang mga sintomas ng ubo o pagkirot sa tiyan ay maaari ring magpakita.

Paglalabas ng Di-lalim

Ang mga asong nahihirapang dumumi o nagdudumi ng dugo ay dapat na agad dalhin sa beterinaryo.

Kung mayroon kang alinman sa mga senyales na ito o may suspetsa ka na ang iyong aso ay nalason, agad itong dalhin sa beterinaryo para sa agarang pagsusuri at pangangalaga. Ang tamang pagkilala sa mga sintomas ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng iyong alagang hayop.

Mga Posibleng dahilan na pagkalason ng Aso

Mayroong maraming mga dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng pagkalason ang aso. Narito ang ilang mga posibleng dahilan.

Pagkain – Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkalason sa mga aso. Maaaring maaksidente silang kumain ng nakalalasong halaman, kemikal, o kahit ano pang hindi kanais-nais na sustansiya. Maaaring ito ay dahil sa pagkakaroon ng access sa mga ito sa labas o sa loob ng bahay.

Pesticides at kemikal – Ang mga aso na laging nasa labas ng bahay ay maaring magkaruon ng exposure sa mga kemikal tulad ng pesticides, herbicides, at iba pang chemicals na maaring maging sanhi ng pagkalason.

Mga Halamang Nakalalasong Sa Hayop – Ang ilang mga halaman ay may mga bahagi na nakakalason sa mga hayop, tulad ng mga dahon, bulaklak, o bunga. Kapag kinain ito ng aso, maaari itong magdulot ng pagkalason.

Mga Lason na ginagamit – Ang mga pangunahing lason na panggamit sa peste, gaya ng rat poison o antifreeze, ay maaaring magdulot ng malubhang pagkalason sa mga aso kung ito ay matitikman o matutunaw sa kanilang sistema.

Pagkain na Sira o Spoiled – Ang pagkain na sira o expired ay maaaring magdulot ng pagkalason sa aso. Kaya’t dapat tinitiyak na laging fresh at ligtas ang inilalagay na pagkain para sa kanila.

Medisina – Minsan, ang ilang mga tao ay nagbibigay ng tao gamot sa kanilang mga aso na maaring hindi ligtas para sa kanila.

Mga Produkto ng Tahanan – Ang ilang mga produkto sa bahay, tulad ng mga cleaning chemicals o mga gamot, ay maaaring magdulot ng pagkalason kung mahahawakan o matitikman ito ng aso.

Conclusion

Para sa kaligtasan ng iyong aso, importante na panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran at siguraduhing hindi nila maabot ang mga potensyal na nakalalasong mga bagay. Kapag mayroong alinman sa mga sintomas ng pagkalason na nabanggit sa naunang sagot, agad na dalhin ang aso sa beterinaryo para sa tamang pangangalaga. Ang agarang pagsusuri at lunas ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon o masamang epekto ng pagkalason sa aso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *