May 26, 2024
Aso

Sintomas ng allergy sa Aso Paano malalaman

Ang mga sintomas ng allergy sa aso ay maaaring magkakaiba depende sa sanhi ng allergy at ang reaksyon ng katawan ng aso dito. Narito ang ilang mga karaniwang sintomas ng allergy sa aso.

Pangangati (itchiness) – ang pangangati ang isa sa pinakakaraniwang sintomas ng allergy sa aso. Makikita mo ang iyong aso na patuloy na kinakamot, naglilisik ng mata, o gumagamit ng kaniyang mga labi o dila upang kamutin ang mga bahagi ng katawan na may pangangati.

Pamamaga ng balat – ang balat ng aso ay maaaring maging namamaga, namumula, o nagkakaroon ng mga bukol o pantal bilang reaksyon sa allergy. Ang mga rehiyon na karaniwang apektado ay ang mukha, mga tainga, mga paa, at tiyan.

Pagkakaroon ng mga sugat o paltos – ang patuloy na pangangati at pagkamot ng aso ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng sugat, paltos, o pagkakalbo sa mga apektadong bahagi ng katawan.

Pagbabago sa balat o kulay ng balahibo – ang balahibo ng aso ay maaaring magbago ng kulay, magkaroon ng pagsisinop, o mawala sa mga apektadong lugar.

Paglitaw ng mga sintomas ng respiratory -sa ilang mga kaso, ang mga allergy sa aso ay maaaring magdulot ng mga sintomas ng respiratory tulad ng pagbahin, pagsinok, ubo, o pagdudugo ng ilong.

Pagtatae – sa ilang mga kaso ng allergy, ang mga aso ay maaaring magkaroon ng gastrointestinal na sintomas tulad ng pagtatae, pagduduwal, o pagtatae na may kasamang dugo.

Kung mayroon kang suspetsa na ang iyong aso ay may allergy, mahalagang kumonsulta sa isang beterinaryo upang ma-diagnose ng maayos ang kondisyon ng iyong aso at mabigyan ng tamang gamot o paggamot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *