July 17, 2024
Aso

Sintomas ng nilalagnat na aso

Ang nilalagnat sa mga aso ay maaaring magpakita ng iba’t ibang mga sintomas. Narito ang ilan sa mga pangkaraniwang sintomas na maaaring ipakita ng aso na may lagnat.

1.Pagtaas ng temperatura – Ang normal na temperatura ng isang aso ay umaabot sa 38-39 degrees Celsius. Kapag may lagnat ang aso, maaaring tumaas ang temperatura nito ng higit sa normal na antas.

2. Pagkawala ng gana sa pagkain – Ang mga asong may lagnat ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain o hindi interesado sa pagkain. Ito ay dahil sa pag-aayos ng katawan ng aso sa paglaban sa impeksyon o karamdaman.

3. Pagkaantok o pagkaiba sa enerhiya – Maaaring maging mahina, antukin, o walang sigla ang aso na may lagnat. Ito ay dahil sa pangangailangan ng katawan na magpahinga at magpagaling.

4. Pag-ubo o pagbahin – Ang lagnat ay maaaring makaapekto sa sistema ng respiratoryo ng aso, na maaaring magresulta sa pag-ubo o pagbahin.

5. Pagbabago sa daloy ng ihi – Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa daloy ng ihi ng aso na may lagnat. Ito ay maaaring magdulot ng mas madalas na pag-ihi o mas kaunti sa normal.

6. Pagkahina o pagtigas ng mga kalamnan – Maaaring magkaroon ng pagkahina o pagtigas ng mga kalamnan ng aso na may lagnat. Ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagkahina sa mga galaw o pamamaga ng mga kalamnan.

7. Pagduduwal o pagtatae – Sa ilang mga kaso, ang lagnat ay maaaring samahan ng pagduduwal o pagtatae. Ito ay maaaring sanhi ng mga impeksyon o karamdaman na kaugnay ng gastrointestinal system ng aso.

Kapag ang iyong aso ay may sintomas ng lagnat, mahalagang kumunsulta sa isang beterinaryo upang matukoy ang sanhi ng lagnat at mabigyan ng tamang paggamot. Ang mga sintomas na ito ay hindi eksaktong katulad para sa lahat ng mga aso, kaya’t ang pangangalaga ng isang propesyonal na beterinaryo ay mahalaga upang matukoy at malunasan ang pinagmulan ng lagnat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *