April 19, 2024

Ringworm sa Pusa

Ang “ringworm” ay isang uri ng fungal infection na maaaring makaapekto sa mga tao at hayop, kabilang na ang mga pusa. Ito ay hindi isang actual na “worm” kundi isang fungal microorganism na nagdudulot ng mga balat na sintomas tulad ng namumula, nangangati, at mga paikot na patches ng buhok na nawawala. Ang fungal infection na ito ay tinatawag din na “dermatophytosis.”

Ang mga sintomas ng ringworm sa mga pusa ay maaaring mag-iba-iba subalit karaniwang kasama ang mga sumusunod:

Namumula at Pangangati – Karaniwang makikita ang mga namumulang at nangangating patches sa balat ng pusa.

Buhok na Nabubura – Ang mga apektadong lugar ng balat ay maaaring mawalan ng buhok, kaya’t ang mga patches ay maaaring magmukhang parang singaw.

Paikot na Buhok na Tumutubo – Habang ang fungal infection ay kumakalat, ang buhok sa mga apektadong lugar ay maaring muling tumubo na kulay berde o puti, na nagbibigay ng “ring-like” appearance.

Iritasyon – Ang mga apektadong pusa ay maaaring magpakita ng pagiging iritable dahil sa pangangati at discomfort.

Kung may suspetsa ka na ang iyong pusa ay may ringworm, mahalaga na dalhin ito sa isang beterinaryo para sa tamang diagnosis at treatment. Ang diagnosis ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga tests tulad ng fungal culture o Wood’s lamp examination. Kapag napatunayan na may ringworm, ang mga hakbang ng treatment ay maaaring mag-include ng mga sumusunod:

Antifungal Medications – Ang mga topical o oral antifungal medications ay maaaring irekomenda ng beterinaryo para sa paggamot ng fungal infection.

Pet skin disease dog and cat skin disease spray antifungal effect fast external treatment 100ml

Bath o Shampoo Ang mga medicated baths o shampoos na naglalaman ng antifungal ingredients ay maaaring magamit upang matanggal ang fungal spores sa balat.

Mycocide Shampoo to Treat Fungi, Yeast and Ringworm on Skins of Dogs, Cats

KEY FUNCTIONS:

1. Mycocide Shampoo is an antifungal and antibacterial shampoo to wash away fungi and bacteria 2. Treats fungal skin infections & dermatophytes in dogs, cats and horses such as ringworms and skin infections caused by yeasts and bacteria

ACTIVE INGREDIENTS: Miconazole Nitrate 20mg/ml and Chlorhexidine Gluconate 20mg/ml

DIRECTIONS: 1. Wet the animal thoroughly with clean water

2. Apply MYCOCIDE SHAMPOO to the animal at several points and massage DEEP INTO the coat

3. Ensure that Mycocide Shampoo is applied around the lips, under the tail, and between the toes as these areas harbor causative organisms.

4. Allow to stand for 10 minutes, then rinse off with clean water. Repeat twice weekly until symptoms abate, or as prescribed by a veterinarian.

Quarantine -Para maiwasan ang pagkalat ng fungal infection sa iba pang mga hayop at tao, maaring itanghal ang apektadong pusa mula sa ibang mga kasamahan nito.

Cleaning – Maaring kailanganin ang malilinis na paglilinis ng bahay at mga gamit ng pusa upang maiwasan ang pagkalat ng fungal spores.

Follow-Up Examinations – Maaring kailanganin ng ilang follow-up examinations upang masuri ang pagprogreso ng paggaling.

Paano makaiwas sa ringworm ang Pusa

Ang pag-iwas sa ringworm sa mga pusa ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

Regular na Kalinisan – Panatilihing malinis ang mga pook na kinalalagyan ng iyong pusa. Regular na paglilinis ng kanyang kama, mga gamit, at kanyang paligid ay makakatulong sa pag-iwas sa fungal spores.

Pag-iwas sa Iba’t ibang Pusa – Kung may mga pusa ka na nasa labas o nakikipaglaro sa iba’t ibang mga pusa, siguruhing itinatapos muna ang treatment o pagpapagaling ng ringworm bago mo sila pinapalapit sa iyong pusa.

Isolasyon – Kung mayroong banyagang pusa o bagong pusa sa bahay, itabi sila sa loob ng ilang linggo para masiguro na wala silang fungal infection bago sila makalapit sa iba pang mga pusa.

Regular na Check-Up -Dalhin ang iyong pusa sa regular na check-up sa beterinaryo. Ito ay hindi lamang para sa bakuna kundi rin para sa pangangalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga nakikitang sintomas ng ringworm ay maaring maagapan agad bago ito lumala.

Proper Hygiene – Huwag kalimutan ang iyong sariling hygiene. Matapos mong makipaglaro sa mga pusa o humawak sa kanila, hugasan ang iyong mga kamay nang mabuti.

Personal Protective Equipment – Kung may alam kang may ringworm, maaring gamitin ang mga disposable gloves at iba pang protective equipment kapag namumuhay sa paligid ng mga apektadong pusa.

Quarantine – Kapag may bagong pusa o hayop sa bahay, isailalim sila sa quarantine area muna. Ito’y para masiguro na wala silang fungal infection o iba pang sakit bago sila makalapit sa iba pang mga hayop.

Cleaning -Linisin ang bahay at mga gamit ng pusa gamit ang disinfectant para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng fungal spores.

Social Distancing -Iwasang makipag-ugnayan sa mga pusa na posibleng may ringworm o ibang balat na problema.

Regular na Pag-Inspect – Regular na suriin ang balat ng iyong pusa para makita agad ang anumang mga pagbabago sa kalusugan nito.

Sa pangkalahatan, ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng ringworm sa iyong mga alagang pusa. Mahalaga na maging responsable sa pangangalaga sa kalusugan ng iyong mga pusa at sumangguni sa iyong beterinaryo kung may anumang mga sintomas o alintunin kaugnay sa kalusugan ng mga ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *