May 24, 2024

Paano malaman kung me rabies and aso?

0
susie
Jul 05, 2023 03:12 PM 1 Answers General
Member Since Jul 2023
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Me pagalga gala kasi na aso sa amin

2 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
GamotsaPet
Jul 05, 2023
Flag(0)

Ang rabies ay isang malubhang sakit na dulot ng viral infection na maaaring maipasa sa mga hayop, kabilang ang mga aso, pati na rin sa tao. Upang malaman kung ang isang aso ay may rabies, kailangan itong masuri at ma-evaluate ng isang propesyonal na beterinaryo. Narito ang ilang mga sintomas at mga pamamaraan na maaaring magamit upang matukoy kung may rabies ang isang aso:

  1. Abnormal na pag-uugali at kahinaan: Ang mga asong may rabies ay maaaring magpakita ng mga hindi karaniwang pag-uugali tulad ng pagkabalisa, pagkakagulat, o pagkabahala. Maaari silang magpakita rin ng kahinaan, hindi malinaw na paglalakad, o pagiging labis na agresibo o labis na malambot.
  2. Pagbabago sa pag-aasal at pag-uugali: Ang aso na may rabies ay maaaring magpakita ng mga malalang pagbabago sa pag-uugali. Maaaring maging labis na agresibo at madalas na sumalakay nang walang dahilan. Sa ibang mga kaso, maaaring magkaroon ng pagkakabahala o pagiging takot na hindi karaniwan.
  3. Pagkawala ng kakayahang lumunok at laway na laway: Ang rabies ay maaaring makaapekto sa kakayahang lumunok ng aso at maaaring magdulot ng problema sa paglunok. Maaaring makita ang aso na nagtatangkang lunukin ang sariling laway o may mga problema sa laway na nagreresulta sa pagtaas ng laway.
  4. Neurologic signs: Ang mga aso na may rabies ay maaaring magpakita ng mga sintomas ng problema sa sistema ng nerbiyo tulad ng pagkakaroon ng tremors, pagkabalisa, pagkabahala, at iba pang mga neurologic signs. Maaaring magkaroon din sila ng pagkabingi, pagkapipi, o hindi pangkaraniwang mga kilos.
  5. Pagka-iritable: Ang mga aso na may rabies ay maaaring magpakita ng matinding pagka-iritable at pagkabalisa. Maaaring magalit sila nang walang dahilan at maging hindi mapakali.

Kung mayroon kang suspetsa na ang isang aso ay may rabies, mahalaga na magkaroon ng agarang pangmedikal na konsultasyon mula sa isang beterinaryo. Sila ang mga propesyonal na may kaalaman at karanasan upang masuri ang aso at magpatupad ng mga kinakailangang pagsusuri at mga hakbang upang matukoy kung may rabies ito. Ang pagsusuri sa utak ng aso sa pamamagitan ng postmortem examination ay ang pinakatumpak na paraan upang makumpirma ang diagnosis ng rabies.

Sign in to Reply
Replying as Submit