December 5, 2023

Ano ang conjunctiva sa Aso?

1
palaboytrader
Jun 27, 2023 03:39 PM 1 Answers General
Member Since Jun 2023
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Ipaliwanag ang conjunctiva sa Aso

1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
palaboytrader
Jun 27, 2023
Flag(0)

Ang Konjuktivitis sa aso ay isang pamamaga ng conjunctiva, ang malambot na bahagi ng mata. Ito ay maaaring maging sanhi ng pamumula, pamamaga, pamamaga, at pamamaga ng mata, at maaaring kaugnay ng pamamaga ng mata.

Sign in to Reply
Replying as Submit