May 24, 2024

Mga dapat gawin kapag hinabol ng aso

0
Lisa
Jun 28, 2023 03:43 PM 1 Answers General
Member Since Jun 2023
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

tatakbo din ba ako?

2 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
GamotsaPet
Jun 28, 2023
Flag(0)

Wag mag Panic! Mas lalo ka hahabuling ng aso.

 

Kapag ikaw ay hinabol ng aso, mahalagang sundin ang mga sumusunod na hakbang upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili.

Panatilihing kalmado at huwag mag-panic: Kapag ikaw ay hinabol ng aso, mahalagang manatiling kalmado at huwag mag-panic. Ang mga aso ay maaaring ma-trigger ng takot at galit, kaya't ang iyong reaksyon ay maaaring magdulot ng pagpapalala ng sitwasyon. Panatilihing mahinahon at kumalma upang maayos na mapag-aralan ang susunod na hakbang.

Itaas ang mga kamay at itaas ang mga boses: Itaas ang iyong mga kamay para magbigay ng senyales na hindi ka mapanganib. Maaari mong sabihin nang malakas at may kumpiyansa ang mga salitang "Huwag!" o "Tigilan!" upang ipahayag na hindi ka dapat lapitan o salakayin.

Huwag tumakbo o umurong ng biglaan: Sa halip na tumakbo nang biglaan, maaaring maging pagkakataon ito para sa aso na magamit ang kanilang instinct sa pagsalakay. Matiyagang umurong ngunit hindi naman tatakbo nang mabilisan, upang hindi sila matukso o maengganyo na habulin ka.

Huwag tignan o sumulyap sa mga mata ng aso: Ang mga aso ay maaaring ituring ang direktang pagtingin sa mga mata bilang hamon o agresyon. Iwasan ang matitinding tingin sa mga mata nila, at iangat ang iyong mga mata o pansin sa ibang direksyon.

Lumayo nang dahan-dahan: Kung maari, lumayo nang dahan-dahan mula sa aso nang hindi ito binabalik sa galit o paninindigan. Subukan na bumalik sa iyong tiyak na patutunguhan nang hindi nagmamadali o gumagawa ng malalakas na galaw na maaring makapukaw sa kanilang interes.

Iwasan ang pag-alis ng likuran mo: Sa paghahabol ng aso, maaring mabigyan ng impulso na umurong o magtakbo palayo. Gayunpaman, ang pag-alis ng likuran mo ay maaaring higit na magparamdam sa kanila na ikaw ay isang prey o target. Subukan na panatilihing nakaharap sa kanila nang hindi mo sila ini-stare o minamasdan nang diretso.

Humingi ng tulong: Kung nararamdaman mong malalagpasan ka na ng aso o hindi mo na kayang kontrolin ang sitwasyon, agad na humingi ng tulong sa mga tao sa paligid mo. Tawagan ang mga awtoridad tulad ng animal control o pulisya para agarang makatanggap ng tulong.

Sign in to Reply
Replying as Submit