May 24, 2024

Paano nagkaroon ng Katarata ang Aso?

0
Ming fat
Jun 28, 2023 02:31 PM 1 Answers General
Member Since Jun 2023
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Pakisagot po

2 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
GamotsaPet
Jun 28, 2023
Flag(0)

Ang pagkakaroon ng katarata sa mga aso ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga dahilan. Ang katarata ay ang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pagkapal o pagsamot ng lensa ng mata ng aso, na nagdudulot ng pagkabawas o pagkawala ng paningin. Narito ang ilang pangunahing mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng katarata ang mga aso.

Pagtanda: Tulad ng mga tao, ang mga aso ay maaaring magkaroon ng katarata sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga cells at protina sa loob ng lensa ng mata ay maaaring magbago at magdulot ng pagkapal o pagkasira nito. Ito ay tinatawag na senile cataract at karaniwang nakikita sa mga matatanda na mga aso.

Genetika: Ang ilang mga uri ng mga aso ay may predisposisyon sa pagkakaroon ng katarata dahil sa kanilang gene na dala mula sa kanilang mga magulang. Ito ay tinatawag na congenital cataract at maaaring maging present sa pagsilang pa lamang ng mga tuta.

Trauma sa Mata: Ang pinsala o trauma sa mata ng aso ay maaaring maging isang pangunahing dahilan ng katarata. Ang malalang pagkakabangga, kagat ng hayop, o iba pang mga pinsala sa mata ay maaaring magdulot ng pagsamot o pagkasira ng lensa ng mata.

Sakit o kondisyon ng Mata: Ang ilang mga sakit o kondisyon ng mata tulad ng uveitis (pamamaga ng bahagi ng mata), glaucoma (pamamaga at pagtaas ng presyon sa mata), diabetes, o malalang pamamaga ng mata ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng katarata sa mga aso.

Sign in to Reply
Replying as Submit