May 26, 2024
Aso

Bakit namumula ang balat ng Aso?

Ang pagkakaroon ng namumula o namamaga ang balat ng aso ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang mga sanhi. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan.

Allergic reaction

Tulad ng mga tao, ang mga aso ay maaaring magkaroon ng mga allergic reaction sa mga sangkap sa pagkain, gamot, kagat ng insekto, pollen, o iba pang mga alerhiya sanhi ng mga allergen. Ang reaksyon na ito ay maaaring isama ang pamamaga at pamumula ng balat.

Dermatitis

Ang dermatitis ay isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa pamamaga ng balat. Maaaring maging sanhi nito ang mga irritants tulad ng mga kemikal, sabon, o mga sangkap sa kapaligiran na nakakaapekto sa balat ng aso.

Bacterial or fungal infection

Ang impeksyon sa balat na dulot ng mga bacteria o fungi ay maaaring magresulta sa pamamaga at pamumula ng balat. Ito ay maaaring mangyari sa mga sugat na hindi malinis o malalim na nalalantad sa mga mikrobyo.

Parasites

Ang mga parasitong tulad ng fleas, ticks, o mites ay maaaring maging sanhi ng pamamaga at pamumula ng balat. Ang mga kagat at pagdami ng mga parasito sa balat ng aso ay maaaring magdulot ng reaksyon sa balat.

Autoimmune diseases

May mga autoimmune diseases na maaaring magresulta sa pamamaga ng balat ng aso. Ito ay mga kondisyon kung saan ang immune system ng aso ay nagkakamali at nag-atake sa mga sariling selula at tissues nito.

Heat or sunburn

Ang sobrang init o araw-araw na exposure sa sikat ng araw ay maaaring magdulot ng pamamaga at pamumula ng balat ng aso, tulad ng pagkakaroon ng sunburn.

Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa mga posibleng dahilan ng pamamaga at pamumula ng balat ng aso. Mahalaga na magpakonsulta sa isang beterinaryo upang ma-diagnose ang tunay na dahilan at mabigyan ng tamang paggamot ang iyong aso batay sa kanyang kalagayan.

Halimbawa ng gamot sa Pamumula ng balat ng Aso

Ang pamumula ng balat ng aso o “skin inflammation” ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga kondisyon at mga dahilan, kaya’t ang gamot na gagamitin ay maaaring mag-iba depende sa sanhi ng pamumula. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga gamot na maaaring iprescribe ng isang beterinaryo para sa pamumula ng balat ng aso:

Antibiotics – Kung ang pamumula ay sanhi ng bakteryal na impeksyon, ang beterinaryo ay maaaring mag-prescribe ng antibiotics. Ito ay makakatulong sa paggamot ng impeksyon at pagpapabuti ng kalagayan ng balat.

Antifungal Medications – Kung ang pamumula ay dulot ng fungal infection tulad ng ringworm, maaaring ipinapayo ng beterinaryo ang mga antifungal medications tulad ng ketoconazole o miconazole.

Dog skin disease ointment fungal mite treatment dermatitis interphalangeal inflammation

Corticosteroids – Ang mga corticosteroid o steroid creams o tablets ay maaaring gamitin para sa mga kondisyon tulad ng allergies o autoimmune disorders na nagiging sanhi ng pamumula. Ngunit ang mga ito ay karaniwang ini-prescribe lamang kapag kinakailangan at sa ilalim ng gabay ng isang beterinaryo, dahil ang labis na paggamit ng mga ito ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga side effects.

Antihistamines – Kung ang pamumula ay sanhi ng allergic reaction, ang mga antihistamines tulad ng diphenhydramine (Benadryl) or ng Allercare Antihistamine ay maaaring ipinapayo ng beterinaryo upang bawasan ang pangangati at pamamaga.

PetsMed ALLERCARE (Antihistamine) for cats & dogs | 60mL

Shampoos at Topical Treatments – Para sa mga kaso ng pamumula ng balat na dulot ng dermatitis o mga parasitikong infestasyon tulad ng fleas o ticks, ang beterinaryo ay maaaring mag-rekomenda ng mga espesyal na shampoo o topical treatments na naglalaman ng mga aktibong sangkap na makakatulong sa pagkontrol ng mga ito.

Fronil Spot for Medium and Large Dogs Topical Spot Treatment Antiparasitic

Moisturizers – Para sa mga kondisyon ng balat na nauugnay sa tuyong balat o dehydration, ang mga moisturizing creams o ointments ay maaaring magbigay ng ginhawa sa pamumula.

100mL Pet Cologne Parfum with Moisturizer Fragrance Spray Odor Neutralizer For Dogs Cat

Dietary Supplements – Sa ilang mga kaso ng pamumula na nauugnay sa pagkain, ang beterinaryo ay maaaring mag-rekomenda ng mga dietary supplements tulad ng omega-3 fatty acids na makakatulong sa kalusugan ng balat.

NUTRIBLEND Gel High-Energy Dietary Supplement For Dogs & Cats 220g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *